Наше підприємство має постійно діючий дозвіл на початок робіт з основного виду робіт — «Збагачування рядового вугілля». Чи необхідно нам отримувати додатково дозвіл на продовження робіт в державному наглядовому органі відповідно до додатків № 1 і № 2 Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р.№ 1631?

Наше підприємство має постійно діючий дозвіл на початок робіт з основного виду робіт «Збагачування рядового вугілля». Чи необхідно нам отримувати додатково дозвіл на продовження робіт в державному наглядовому органі відповідно до додатків № 1 і № 2 Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р.№ 1631? На жаль з листа неясно коли та ким видано згаданий дозвіл і його зміст. Незважаючи на це повідомляємо. Підприємства які були створені та виконували роботи підвищеної небезпеки або експлуатували об'єкти машини механізми устаткування підвищеної небезпеки до виходу Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 далі Порядок та мають дозвіл виданий відповідно до наказу Держнаглядохоронпраці від 04.06.99 р. № 103 не повинні отримувати новий дозвіл до закінчення терміну дії наявного. У разі відсутності у підприємства вищезгаданого дозволу або наявності дозволу на початок роботи підприємства згідно з постановою Кабінету Міністрів від 06.10.93 р. № 831 без зазначення видів діяльності йому необхідно отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки в разі їх виконання. Роз`яснення: Є. НАСОНОВ начальник відділу технічного регулювання управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Державного департаменту промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду МНС України Охорона праці № 9 2005