Чи передбачені якісь пільги за умови праці бухгалтерам, економістам, юрисконсультам, секретарям керівника та ін., які в повсякденній роботі використовують персональні комп'ютери і, якщо передбачені, якими законодавчими актами і нормативними документами слід керуватися?

Чи передбачені якісь пільги за умови праці бухгалтерам економістам юрисконсультам секретарям керівника та ін. які в повсякденній роботі використовують персональні комп`ютери і якщо передбачені якими законодавчими актами і нормативними документами слід керуватися? Усім працівникам які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах до яких належить і персональний комп'ютер і яким тривалість щорічної відпустки не визначена іншими законодавчими актами надається право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до чотирьох календарних днів відповідно до підрозділу «Інші види виробництв» розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» п. 58 Списку виробництв робіт професій і посад працівників робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів України далі КМУ від 17 листопада 1997 р. № 1290 у редакції постанови КМУ від 13 травня 2003 р. № 679 із змінами внесеними постановою КМУ від 16 грудня 2004р. №1674 . Ст. 8 Закону «Про відпустки» передбачено що конкретна тривалість таких відпусток встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Відповідно до пп. 6 і 7 Порядку застосування зазначеного вище Списку затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.98 р. № 16 та зареєстрованого Міністерством юстиції 30.01.98 р. за № 58/2498 із змінами затвердженими наказом Мінпраці від 04.06.2003 р. № 150 і зареєстрованими у Мін'юсті 18.06.2003 р. за № 496/7817 додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу що дає право працівнику на таку відпустку зараховуються дні коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня встановленого для працівників цих виробництв цехів професій посад. Слід зазначити що у разі коли працівник крім зазначеної відпустки має право на інший вид щорічної додаткової відпустки то відповідно до ст. 10 Закону щорічна додаткова відпустка надається йому понад щорічну основну відпустку за однією підставою обраною працівником. Отже якщо працівники про яких йдеться у Вашому листі мають право на щорічну додаткову відпустку за не-нормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів а також на щорічну додаткову відпустку за роботу на комп'ютері до 4 календарних днів то встановлюється тільки один вид додаткової відпустки обраний працівником. Водночас повідомляємо що під час роботи з персональним комп'ютером мають бути дотримані вимоги Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98 затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 р. № 7 та Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 10 лютого 1999 р. № 21. Правила призначені для запобігання несприятливої дії на працівників шкідливих факторів які супроводжують роботу з ВДТ. Керівники державних органів підприємств організацій та установ незалежно від форми власності й підлеглості в порядку забезпечення виробничого контролю зобов'язані впорядкувати робочі місця користувачів ЕОМ та ПЕОМ з ВДТ відповідно до вимог зазначених Правил. Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО заступник Головного державного експерта з умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 9 2005