У санаторії «Дністер» курорту Моршин — 255 працюючих та 374 ліжко-місця для відпочиваючих. З 26.04.2005р. весь інженерно-технічний персонал (у тому числі інженер з охорони праці) наказом переведено на 75% ставки у зв'язку зі значним зменшенням обсягу роботи та погіршенням фінансового стану. Кількість відпочиваючих зменшилась до 260 осіб. Чим повинна керуватися адміністрація під час встановлення розміру ставки інженера з охорони праці?

У санаторії «Дністер» курорту Моршин 255 працюючих та 374 ліжко-місця для відпочиваючих. З 26.04.2005р. весь інженерно-технічний персонал у тому числі інженер з охорони праці наказом переведено на 75% ставки у зв`язку зі значним зменшенням обсягу роботи та погіршенням фінансового стану. Кількість відпочиваючих зменшилась до 260 осіб. Чим повинна керуватися адміністрація під час встановлення розміру ставки інженера з охорони праці? Під час встановлення розміру ставки інженера з охорони праці необхідно керуватись частиною п'ятою ст. 15 Закону «Про охорону праці» та п. 1.5 Типового положення про службу охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255 та зареєстрованого Міністерством юстиції 01.12.2004 р. за № 1526/10125 згідно з якими керівники та спеціалісти служби охорони праці за своїми посадами та заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. У Вашому запиті мова йде про оплату праці під час встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу. Робота на умовах неповного робочого часу регламентується ст. 56 КЗпП України відповідно до якої за угодою між працівником і власником неповний робочий день або неповний робочий тиждень може встановлюватись як під час прийняття на роботу так і згодом. Нормальна і скорочена тривалість робочого часу встановлюється нормативними актами а робота на умовах неповного робочого часу встановлюється за погодженням сторін трудового договору тобто між працівником і власником. Ст. 56 КЗпП України не обмежує тривалості неповного робочого часу тобто неповний робочий час може встановлюватися як шляхом зменшення тривалості робочого дня так і зменшенням кількості робочих днів протягом тижня чи одночасно зменшенням робочого дня за неповного робочого тижня. Неповний робочий час може встановлюватись як під час прийняття на роботу так і згодом відповідно до заяви працівника і видання наказу про встановлення неповного робочого часу. Якщо сталися зміни в організації виробництва та праці за умови додержання процедури зміни істотних умов праці як передбачено ст. 32 КЗпП України неповний робочий час може бути встановлено за ініціативи роботодавця причому в разі незгоди працівника на продовження роботи на нових умовах трудовий договір припиняється згідно з п. 6 ст. 36 КЗпП України. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень трудових прав працівників. Оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу або від виробітку. Роз`яснення: Г. МАКСИМЕНКО начальник управління з питань організації праці Мі­ністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 9 2005