У ст. 48 Закону «Про дорожній рух» однозначно визначено, що вимоги статті стосуються водіїв і посадових осіб органів Міністерства внутрішніх справ. Наказом Міністерства охорони здоров'я № 339 від 29.11.97 р. вимагається обов'язкова медична підготовка усіх водіїв за рахунок замовника. Чи правомірна зміна Міністерством охорони здоров'я трактування ст. 48 Закону, виданого Президентом України і введеного в дію постановою Верховної Ради України?

У ст. 48 Закону «Про дорожній рух» однозначно визначено що вимоги статті стосуються водіїв і посадових осіб органів Міністерства внутрішніх справ. Наказом Міністерства охорони здоров`я № 339 від 29.11.97 р. вимагається обов`язкова медична підготовка усіх водіїв за рахунок замовника. Чи правомірна зміна Міністерством охорони здоров`я трактування ст. 48 Закону виданого Президентом України і введеного в дію постановою Верховної Ради України? Законодавство про дорожній рух в Україні складається з Закону «Про дорожній рух» та актів законодавства що видаються відповідно до нього. У ст. 48 зазначеного Закону визначено обов'язок водіїв транспортних засобів володіння практичними навичками надання першої медичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних подій та періодичне проходження відповідної підготовки за програмами що затверджуються Міністерством охорони здоров'я. У ст. 46 до обов'язків адміністрації підприємств установ і організацій щодо охорони здоров'я і контролю за умовами праці водіїв транспортних засобів віднесено організацію з участю місцевих органів охорони здоров'я роботи з водіями щодо вдосконалення нави- чок надання першої медичної допомоги. У ст. 4 до компетенції Кабінету Міністрів віднесено також контроль за виконанням законодавства про дорожній рух відповідно в компетенції МОЗ України перебуває контроль щодо медичного забезпечення безпеки дорожнього руху. Враховуючи вищевикладене та відповідно до ст. 31 Основ законодавства України про охорону здоров'я наказом МОЗ України № 339 від 28.11.97 р. «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції 11.12.97 р. за № 586/2390 серед інших нормативних документів затверджено порядок медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів. Надання лікувально-профілактичними закладами послуг з навчання водіїв навичок першої медичної допомоги це виконання положень прямої дії ст. 48 Закону «Про дорожній рух». Оплата лікувально-профілактичними закладами медичними працівниками зазначених послуг законодавча не передбачена в асигнуваннях бюджетних витрат на охорону здоров'я. Тому медична підготовка водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів оплачується за рахунок замовника а не за рахунок лікувально-профілактичного закладу медичного працівника викладача . Замовниками можуть бути: особи діяльністю яких є водіння транспортного засобу; підприємства організації які використовують найману працю водіїв транспортних засобів. З огляду на викладене положення наказу МОЗ України № 339 відповідають чинному законодавству. Роз`яснення: М. ЖДАНОВА в. о. начальника Головного управління організації медичної` допомоги населенню Міністерства охорони здоров`я Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №8 2001