Хто відповідає за охорону праці працівника, який зобов'язався виконати певну роботу за договором підряду на свій страх і ризик (робота характеризується наявністю шкідливих факторів і виконується на території іншого підприємства)? Чи розповсюджуються на цього працівника передбачені законодавством пільги та компенсації за несприятливі умови праці, в тому числі пенсійні? Адже він не є працівником підприємства, і виконувана робота не відображається в трудовій книжці. Чи повинно підприємство, яке уклало з громадянином такий договір, зарахувати його до свого штату й сплачувати за нього внески до відповідних фондів?

Хто відповідає за охорону праці працівника який зобов`язався виконати певну роботу за договором підряду на свій страх і ризик робота характеризується наявністю шкідливих факторів і виконується на території іншого підприємства ? Чи розповсюджуються на цього працівника передбачені законодавством пільги та компенсації за несприятливі умови праці в тому числі пенсійні? Адже він не є працівником підприємства і виконувана робота не відображається в трудовій книжці. Чи повинно підприємство яке уклало з громадянином такий договір зарахувати його до свого штату й сплачувати за нього внески до відповідних фондів? Громадяни які виконують роботу для підприємства за цивільно-правовими договорами у т. ч. і за договором підряду не є працівниками цього підприємства і відповідно немає потреби зараховувати їх до штату підприємства. Водночас укладення договору підряду між підприємством і громадянином на виконання певних робіт на даному підприємстві не звільняє підприємство від обов'язку створювати безпечні і нешкідливі умови праці та дотримувати інші вимоги законодавства про охорону праці. Зазначене випливає зокрема із ст. 43 Конституції України ст. 2 Закону «Про охорону праці». Щодо пенсійного забезпечення даної категорії громадян повідомляємо що відповідно до пункту «а» частини третьої ст. 56 Закону «Про пенсійне забезпечення» робота за угодами цивільно-правового характеру за умови сплати страхових внесків зараховується до стажу роботи який дає право на трудову пенсію. Згідно зі ст. 13 цього Закону на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають право зокрема працівники зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці -за Списками № 1 і № 2 виробництв робіт професій посад і показників затверджених Кабінетом Міністрів і за результатами атестації робочих місць. Пунктом 20 постанови Кабінету Міністрів від 12.08.93 р. № 63/ «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» передбачено також що у випадках коли в трудовій книжці відсутні відомості що визначають право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років установлені для окремих категорій працівників для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств або організацій. У довідці має бути вказано: періоди роботи що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ пункт найменування Списків або їх номери до яких включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи на підставі яких видана зазначена довідка. Документи що подаються для підтвердження трудової діяльності повинні бути підписані посадовими особами і засвідчені печаткою. Для підтвердження трудового стажу приймаються лише ті відомості про періоди роботи які внесені у довідки на підставі документів. Щодо сплати податків то з винагороди за роботу виконану за цивільно-правовим договором справляється зокрема прибутковий податок збір на обов'язкове державне пенсійне страхування а також збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Роз`яснення: І. ТУБЕЛЕЦЬ начальник юридичного управління Міністерства праці та соціальної політики Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №8 2001