Чи необхідно проходити медичний огляд при оформленні на роботу охоронником (невоєнізованим) складу зберігання запасних частин КВПіА площею 0,14 га? На території працюючих механізмів та транспорту немає. Серед професій, які потребують обов'язкового медичного огляду, така професія не зазначена

Чи необхідно проходити медичний огляд при оформленні на роботу охоронником невоєнізованим складу зберігання запасних частин КВПіА площею 0 14 га? На території працюючих механізмів та транспорту немає. Серед професій які потребують обов`язкового медичного огляду така професія не зазначена. Необхідність медичного огляду при оформленні на роботу охоронником на складі зберігання запасних частин КВПіА визначається спеціалістами місцевої санепідспужби які повинні знати особливості умов праці на даному робочому місці і в робочій зоні. Контрольно-вимірювальні прилади можуть містити шкідливі речовини в т. ч. ртуть бути джерелом й інших шкідливих факторів. Крім того робота охоронника пов'язана з виконанням своїх функцій у нічний час супроводжується нервово-емоційним напруженням. Згідно з наказом МОЗ України № 45 від 31.03.94 р. Перелік професій працівники яких підлягають медичному огляду уточнюється по кожному підприємству місцевими органами Держнаглядохоронпраці та санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я. Роз`яснення: Л. ГВОЗДЕНКО докт. мед. наук керівник лабораторії з вивчення та нормування фізичних факторів виробничого середовища Інституту медицини праці АМН України Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №8 2001