На підприємстві виготовлялися знімні вантажозахоплю-вальні пристрої. З часу виходу нових Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів такі роботи не проводились. Технічна документація, нормативні документи, навчений персонал та технічні можливості є. Чи потрібен спеціальний дозвіл на виготовлення таких пристроїв, і якщо так, то яка процедура його одержання?

На підприємстві виготовлялися знімні вантажозахоплю-вальні пристрої. З часу виходу нових Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів такі роботи не проводились. Технічна документація нормативні документи навчений персонал та технічні можливості є. Чи потрібен спеціальний дозвіл на виготовлення таких пристроїв і якщо так то яка процедура його одержання? Знімні вантажозахоплювальні пристрої повинні виготовлятися відповідно до вимог нормативної документації нормалі технологічні карти та індивідуальні креслення . Отримання дозволу на їх виготовлення Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-93 не передбачено. Роз`яснення: В. БАБІЙЧУК заступник начальника управління організації нагляду в металургії енергетиці будівництві і котлонагляду Держнаглядохоронпраці Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №10 2001