У журналі «Охорона праці» (№ 6, 2001 р.) надруковано постанову Кабінету Міністрів від 22 березня 2001 р. № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру». Журнал ми одержали 12 липня 2001 р. З якого терміну постанова вступає в дію — з часу одержання журналу чи з дати виходу постанови? Всі випадки невиробничого характеру до одержання журналу «Охорона праці» № 6 за 2001 р. на нашому підприємстві розслідувались згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 05.05.97 р. № 421.

У журналі «Охорона праці» № 6 2001 р. надруковано постанову Кабінету Міністрів від 22 березня 2001 р. № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру». Журнал ми одержали 12 липня 2001 р. З якого терміну постанова вступає в дію з часу одержання журналу чи з дати виходу постанови? Всі випадки невиробничого характеру до одержання журналу «Охорона праці» № 6 за 2001 р. на нашому підприємстві розслідувались згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 05.05.97 р. № 421. Розслідування нещасного випадку невиробничого характеру здійснюється відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру затвердженому постановою Кабі- нету Міністрів від 22.03.2001 р. № 270. Постанова вступає в дію з дня її опублікування в офіційних друкованих виданнях якими є газета «Урядовий кур'єр» і «Офіційний вісник України». Постанова Кабінету Міністрів від 22.03.2001 р. № 270 опублікована в «Офіційному віснику України» 13.04.2001 р. № 13 с. 75. У разі незгоди потерпілого з результатами розслідування нещасного випадку який був розслідуваний згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 05.05.97р. № 421 необхідно провести нове розслідування згідно з діючим Порядком. Роз`яснення: М. КОСАРЄВ головний інспектор відділу нагляду в соціально-культурній сфері та торгівлі Держнаглядохорон-праці Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №10 2001