На які роботи або посади можна перевести інваліда III групи по зору, який проробив до травми водієм 27 років. У довідці МСЕК йому заборонено виконувати роботи по випуску автомобілів на лінію, комірника, слюсаря. Чи розроблено у законодавчому порядку перелік професій і посад, на яких можна застосовувати працю інвалідів II і III груп?

На які роботи або посади можна перевести інваліда III групи по зору який проробив до травми водієм 27 років. У довідці МСЕК йому заборонено виконувати роботи по випуску автомобілів на лінію комірника слюсаря. Чи розроблено у законодавчому порядку перелік професій і посад на яких можна застосовувати працю інвалідів II і III груп? При винесенні трудових рекомендацій інвалідам по зору лікарі-ек-сперти МСЕК керуються методичними рекомендаціями офтальмологічного відділення Українського державного науково-дослідного інститу- ту медико-соціальних проблем інвалідності з якими можна ознайомитись у МСЕК. Що стосується інваліда III групи по зору колишнього водія то для контролю винесеної трудової реко- мендації МСЕК необхідна детальна інформація щодо інваліда яка стосується основного та супутніх діагнозів його захворювання клінічного і трудового прогнозу професійного стереотипу та інших факторів. Щодо переліку професій для інвалідів II і III груп то розробкою та науковим обгрунтуванням цих питань займаються фахівці науково-дослідних інститутів підпорядкованих Міністерству праці та соціальної політики. Роз`яснення: Л. КОРНІЙЧУК заступник на­чальника управління медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здо­ров`я Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №10 2001