Як правильно визначити основний вид діяльності підприємства для встановлення тарифу страхових внесків?

Як правильно визначити основний вид діяльності підприємства для встановлення тарифу страхових внесків? Основним видом діяльності для підприємства є вид діяльності який за підсумками минулого року має найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізованої продукції робіт наданих послуг . Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України яке затверджене постановою Кабінету Міністрів від 22 січня 1996 р. № 118 Держкомстат та територіальні органи державної статистики здійснюють ідентифікацію основного виду діяльності суб'єктів господарської діяльності. Відповідно до Інструкції по заповненню облікової картки Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України затвердженої наказом Міністерства статистики від 06.02.96 р. № 34 в обліковій картці підприємства наводяться до шести видів діяльності з яких перший основний. Якщо в минулому році основний вид діяльності підприємства не відповідає тому виду діяльності що визначений як основний у довідці органу статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України правильність встановлення тарифу страхових внесків має бути визначено через річну звітність підприємства за обсягами реалізованої продукції робіт наданих послуг . При цьому підприємства повинні внести зміни про свій основний вид діяльності в органи статистики. Роз`яснення: Відповідає директор Департаменту політики державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики Олена СКРИПНИК. Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №8 2001