У Нормах безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві (НПАОП 6.1.00-3-02-04), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.05.2004 р. № 126 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції 07.06.2004 р. за № 699/9298, не враховано забезпечення засобами індивідуального захисту водіїв легкових та вантажних автомобілів будівельного підприємства. Якими типовими нормами необхідно керуватися при забезпеченні працівників вказаних професій безплатним одягом?

"У Нормах безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зайнятим у будівельному виробництві НПАОП 6.1.00-3-02-04 затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.05.2004 р. № 126 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції 07.06.2004 р. за № 699/9298 не враховано забезпечення засобами індивідуального захисту водіїв легкових та вантажних автомобілів будівельного підприємства. Якими типовими нормами необхідно керуватися при забезпеченні працівників вказаних професій безплатним одягом?" Н. Токаренко головний спеціаліст з охорони праці ЗАТ «Будінвест-13» Київ "Для забезпечення засобами індивідуального захисту водіїв легкових та вантажних автомобілів будівельних підприємств необхідно керуватися Типовими нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту ДНАОП 0.00-3.06-98 а саме: п. 2 код згідно з Класифікатором професій 8322.2; 8323.2;8324.2 затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.98 р. № 207 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції 04.01.99р. за № 1/3294. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту повинен здійснюватися відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ДНАОП 0.00-4.26-96 затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 р. № 170 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 18.11.96 р. за №667/1692." Роз`яснення: Охорона праці № 1 2006