Які місцеві органи Держпромгірнагляду можуть, у разі необхідності, продовжити строк розслідування нещасного випадку на виробництві для нашого підприємства: територіальне управління, Львівська ДІОП у будівництві чи це може зробити державний інспектор, якому підконтрольне підприємство? Обов'язково потрібне письмове погодження чи достатньо усного?

Які місцеві органи Держпромгірнагляду можуть у разі необхідності продовжити строк розслідування нещасного випадку на виробництві для нашого підприємства: територіальне управління Львівська ДІОП у будівництві чи це може зробити державний інспектор якому підконтрольне підприємство? Обов'язково потрібне письмове погодження чи достатньо усного? М. Петруняк провідний інженер з охорони праці ВАТ «Прикарпатбуд» м. Дрогобич Львівська область Відповідно до п. 13 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25 серпня 2004 р. № 1112 строк розслідування може бути продовжено за погодженням з територіальним органом Держпромгірнагляду за місцезнаходженням підприємства. Рішення щодо продовження терміну розслідування приймається за письмовим зверненням роботодавця до територіального управління. У зверненні повинні бути викладені причини необхідності його продовження. Територіальне управління у визначені законодавством терміни надає письмово відповідь заявнику. Роз`яснення: Г. СУСЛОВ начальник управління Держпромгірнагляду МНС України Охорона праці № 1 2006