Яким нормативним документом необхідно користуватися під час розрахунку оплати праці робітникам-інструкторам під час навчання учнів новим професіям і підвищенні кваліфікації робітників або навчання їх другим професіям?

Яким нормативним документом необхідно користуватися під час розрахунку оплати праці робітникам-інструкторам під час навчання учнів новим професіям і підвищенні кваліфікації робітників або навчання їх другим професіям? "Л. Архипова інженер з навчання кадрів відокремленого підрозділу ВП «Групова збагачувальна фабрика «Самсонівська» ВАТ «Краснодонвугілля»" "Госпрозрахункові підприємства в тому числі і ВП «Групова збагачувальна фабрика «Самсонівська» самостійно в колективному договорі встановлюють форми і системи оплати праці норми праці розцінки тарифні сітки схеми посадових окладів умови запровадження та розміри надбавок доплат премій винагород та інших заохочувальних компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій передбачених законодавством генеральною та галузевими регіональними угодами ст. 15 Закону «Про оплату праці» . Тобто саме в колективному договорі передбачаються умови ведення викладацької роботи робітниками-інструкторами навчання учнів новим професіям підвищення кваліфікації робітників або навчання їх іншим професіям порядок та розміри оплати такої роботи. При визначенні розмірів оплати праці робітникам-інструкторам за навчання учнів новим професіям підвищення кваліфікації робітників або навчання їх іншим професіям можна використовувати як орієнтир постанову Кабінету Міністрів від 7 червня 1999 р. № 992 якою затверджений Порядок надання робочих місць для проходження учнями слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики. Пунктом 19 зазначеного Порядку визначено що робота керівників виробничого навчання та виробничої практики призначених з числа інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників може оплачуватися підприємством за рахунок коштів передбачених на підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів додатково на термін виробничого навчання та виробничої практики щомісяця у таких розмірах: 5% суми основної заробітної плати яку вони отримують за основним місцем роботи за наявності 1 2 учнів слухачів 10% 3 4 учнів слухачів 20% 5 7 учнів слухачів 30% 8 10 учнів слухачів. Оплата праці учнів за час їх навчання та робітників за час їх перекваліфікації або навчання іншим професіям що проводиться підприємством безпосередньо на виробництві здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 28 червня 1997 р. № 700 прийнятої на виконання ст. 12 Закону «Про оплату праці». Норми цієї постанови є мінімальними державними гарантіями і поширюються на підприємства всіх форм власності." Роз`яснення: Л. КОЛЕСНІКОВА-ГУЗЕВАТА заступник директора Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці начальник відділу Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 1 2006