Я багато років працюю секретарем-друкаркою згідно зі штатним розкладом, але вже 5 років як друкарську машинку замінили комп'ютером. Моя щорічна відпустка становить 24 календарних дні. Чи повинна надаватись додаткова відпустка за умови праці з використанням комп'ютера?

Я багато років працюю секретарем-друкаркою згідно зі штатним розкладом але вже 5 років як друкарську машинку замінили комп'ютером. Моя щорічна відпустка становить 24 календарних дні. Чи повинна надаватись додаткова відпустка за умови праці з використанням комп'ютера? Т. Отрак м. Миргород Полтавська область "Працівникам які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах до яких належить і персональний комп'ютер надається право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до чотирьох календарних днів згідно з підрозділом «Інші види виробництв» розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» п. 58 Списку виробництв робіт професій і посад працівників робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290 у редакції постанови Кабінету Міністрів від 13.05.2003 р. № 679 із змінами внесеними постановою від 16.12.2004 р. № 1674 . Відповідно до пп. 6 і 7 Порядку застосування зазначеного вище Списку затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.98 р. № 16 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 30.01.98 р. за № 58/2498 із змінами затвердженими наказом Мінпраці від 04.06.2003 р. № 150 і зареєстрованими у Мін'юсті 18.06.2003 р. за № 496/7817 додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу що дає право працівникові на таку відпустку зараховуються дні коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня встановленого для працівників цих виробництв цехів професій посад. Ст. 8 Закону «Про відпустки» передбачено що конкретна тривалість таких відпусток встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Враховуючи вищезазначене Ви маєте право на додаткову відпустку за особливий характер праці робота на персональному комп'ютері ." Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО заступник Го-повного державного експерта умов праці Міністерства праці та соціальна'!' Охорона праці № 2 2006