Якими нормативними документами необхідно керуватися при видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки у будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних організаціях і хто повинен його затверджувати?

Якими нормативними документами необхідно керуватися при видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки у будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних організаціях і хто повинен його затверджувати? З листів і телефонних запитів "У будівельній галузі головним нормативно-правовим актом з охорони праці є СНиП ІП-4-80* «Техника безопасности в строительстве» ДНАОП 0.07-1-01-80 . Тому державні інспектори Держпромгірнагляду МНС України які забезпечують нагляду будівництві використовують у роботі зазначений нормативно-правовий акт. Відповідно до п. 1.6 розділу І СНиП 111-4-80* перед початком робіт у місцях де є або може виникну- ти виробнича небезпека поза зв'язком з характером виконуваної роботи відповідальному виконавцеві робіт необхідно видавати наряд-допуск на продовження робіт підвищеної небезпеки за формою додатку 4. Згідно з п. 1.7 вказаного нормативного акта перелік робіт на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск повинен бути складений на основі примірного переліку робіт згідно з додатком 5 а також з ураху- ванням місцевих умов та особливостей будівництва і затверджений головним інженером будівельно-монтажної організації. Наряд-допуск має бути виданий інженерно-технічним працівником з числа осіб уповноважених на це наказом керівника будівельно-монтажної організації. Під час виконання роботи на території діючого підприємства наряд-допуск має бути підписаний крім того відповідною посадовою особою діючого підприємства." Роз`яснення: В. КОЗЛОВЕЦЬ головний державний інспектор управління організації державного нагляду в металургії енергетиці будівництві та котлонагляду Держпромгірнагляду МНС України Охорона праці № 2 2006