Наше підприємство має постійно діючий дозвіл на початок робіт з основного виду робіт — виробництво коксохімічної продукції, виданий теруправлінням Держнаглядохоронпраці по Донецькій області 16 січня 2002 р. Чи необхідно нам одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у державному наглядовому органі відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631?

"Наше підприємство має постійно діючий дозвіл на початок робіт з основного виду робіт виробництво коксохімічної продукції виданий теруправлінням Держнаглядохоронпраці по Донецькій області 16 січня 2002 р. Чи необхідно нам одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у державному наглядовому органі відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631?" Н. Гук начальник відділу охорони праці ЗА Т «Єнакіївський коксохімпром» Донецька область "Закрите акціонерне товариство «Єнакіївський коксохімпром» отримало дозвіл на початок роботи підприємства з виробництва коксохімічної продукції відповідно до вимог ст. 24 Закону «Про охорону праці» у редакції 1993 р. та Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства установи організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства установи організації затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 6 жовтня 1993р. №831. Відповідно до ст. 21 Закону «Про охорону праці» у редакції від 21 листопада 2002 p. № 229-IV роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Виробництво коксохімічної продукції не входить до Переліку робіт підвищеної небезпеки Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами далі Порядок який затверджено постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 тому одержувати дозвіл на виконання вказаних робіт немає потреби. Але якщо в процесі виробництва коксохімічної продукції підприємство виконує роботи підвищеної небезпеки або експлуатує об'єкти машини механізми устаткування зазначені у додатках 1 2 до Порядку то їх виконання або експлуатація потребують наявності відповідного дозволу. " Роз`яснення: Охорона праці №3 2006