Підприємство 1 вересня 2003р. отримало дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на початок роботи за умови, що буде постійно додержувати вимог чинних нормативних актів з охорони праці. Чи повинно підприємство отримати новий дозвіл відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003р. № 1631 на ті види робіт підвищеної небезпеки, на які було отримано дозвіл 1 вересня 2003 p.?

Підприємство 1 вересня 2003р. отримало дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на початок роботи за умови що буде постійно додержувати вимог чинних нормативних актів з охорони праці. Чи повинно підприємство отримати новий дозвіл відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003р. № 1631 на ті види робіт підвищеної небезпеки на які було отримано дозвіл 1 вересня 2003 p.? А. Волощук інженер з охорони праці СТОВ «Насіннєва компанія «Маїс» "Якщо ваше підприємство до набрання чинності Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами далі Порядок затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 виконувало роботи підвищеної небезпеки або експлуатувало об'єкти машини механізми устаткування підвищеної небезпеки і це засвідчено у відповідних документах отримувати дозвіл на їх виконання не потрібно. Але якщо підприємство має намір розпочати роботи які не виконувались раніше на них необхідно отримати дозвіл відповідно до Порядку." Роз`яснення: В. ПЛЕТНЬОВ заступник голови Держпромгірнагляду МНС України Охорона праці №3 2006