Працюючи інженером, я витрачаю 30—40% робочого часу на день на виконання робіт на персональному комп'ютері (ПЕОМ), а поруч зі мною працює бухгалтер, зайнятість якого на ПЕОМ становить 75—80% робочого часу. Керівництво зобов'язує нас проходити медичні огляди 1 раз на 2 роки. Чи потрібно мені проходити медичний огляд, якщо моя зайнятість на комп"ютері становить менше 50% робочого часу на день? Чи потрібно мені проходити медичний огляд, якщо моя зайнятість на комп 'ютері становить менше 50% робочого часу на день?

Працюючи інженером я витрачаю 30 40% робочого часу на день на виконання робіт на персональному комп'ютері ПЕОМ а поруч зі мною працює бухгалтер зайнятість якого на ПЕОМ становить 75 80% робочого часу. Керівництво зобов'язує нас проходити медичні огляди 1 раз на 2 роки. Чи потрібно мені проходити медичний огляд якщо моя зайнятість на комп"ютері становить менше 50% робочого часу на день? Чи потрібно мені проходити медичний огляд якщо моя зайнятість на комп 'ютері становить менше 50% робочого часу на день? О. Овдієнко м. Київ "Порядок проходження медичних оглядів певними категоріями працюючих в Україні регламентується наказом МОЗ України № 45 від 21 червня 1994 р. «Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій». У наказі професії «інженер» та «бухгалтер» не зараховані до переліку тих категорій працю- ючих які обов'язково підлягають медичним оглядам. Але дані наукових досліджень свідчать про несприятливий вплив комп'ютерного опромінення на органи зору та нервову систему у разі недодержання санітарно-гігієнічних нормативів. Тому безперечно медичний огляд вказаної категорії працюючих на наш погляд є доцільним." Роз`яснення: А. БАСАНЕЦЬ канд. мед. наук завідувач відділу професійної патології Інституту медицини праці АМН України Охорона праці № 3 2006