Чи розроблено за останні два-три роки нові нормативні документи з питань безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, і якщо розроблено, то які конкретно?

Чи розроблено за останні два-три роки нові нормативні документи з питань безплатної видачі працівникам спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту і якщо розроблено то які конкретно? І. Макаренко інженер з охорони праці Черкаська область "Останнім часом в Україні розроблені та затверджені такі норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту: Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту затверджені наказом Держнагляд-охоронпраці України від 21.01.2004 р. № 12 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 р. за № 169/8768 ; Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зайнятим у будівельному виробництві затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.05.2004 р. № 126 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 07.06.2004 р. за № 699/9298 ; Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 1 затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 07.09.2004 р. № 194 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 26.10.2004р. за № 1362/9961 ; Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників електроенергетичної галузі затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.11.2004 р. № 241 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 29.12.2004 р. за № 1663/10262 ; Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам деревообробної промисловості затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 31.01.2005 р. № 19 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 22.02.2005 р. за № 257/10537 ; Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.04.2005 р. № 65 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 19.05.2005 р. за № 539/10819 . На реєстрації у Міністерстві юстиції України: Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зайнятим на підприємствах скляної промисловості; Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості. Надано до Держпромгірнагляду для розгляду та затвердження Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників рибного господарства." Роз`яснення: П. ЖУРИБЕДА головний державний Інспектор управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Держпромгірнагляду МНС України Охорона праці № 3 2006