На нашому підприємстві проведено атестацію робочих місць за умовами праці, працівники підприємства працюють впродовж: року менше ніж 50% річного робочого часу під впливом шкідливих факторів, які перевищують ГДК і ГДР. Як правильно при заповненні річного статистичного звіту «Про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах» форми № 1-ПВ (умови праці) розділ І «Стан умов праці» відображати чисельність працюючих в умовах перевищення гранично допустимих рівнів та концентрацій шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу? Включати чи ні у звіт працівників, які впродовж року працюють менше 50% річного робочого часу під впливом шкідливих факторів, що перевищують ГДК та ГДР?

На нашому підприємстві проведено атестацію робочих місць за умовами праці працівники підприємства працюють впродовж: року менше ніж 50% річного робочого часу під впливом шкідливих факторів які перевищують ГДК і ГДР. Як правильно при заповненні річного статистичного звіту «Про стан умов праці пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах» форми № 1-ПВ умови праці розділ І «Стан умов праці» відображати чисельність працюючих в умовах перевищення гранично допустимих рівнів та концентрацій шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу? Включати чи ні у звіт працівників які впродовж року працюють менше 50% річного робочого часу під впливом шкідливих факторів що перевищують ГДК та ГДР? В. Нікітін начальник відділу охорони праці ДП «Херсонський облавтодор» Херсонська область "Згідно з Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ умови праці затвердженої наказом Держкомстату від 05.10.2004 р. № 542 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.10.2004 р. за № 1331 /9930 дані у звіті наводяться стосовно працівників які ураховуються в обліковій кількості. Отже першою умовою віднесення працівника до зайнятих в умовах перевищення гранично допустимих рівнів та концентрацій шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу є його наявність в обліковій чисельності на кінець року. Первинним документом на підставі якого заповнюється форма № 1 -ПВ умови праці є картка умов праці далі картка . Віднесення працівника зайнятого на атестованому робочому місці до певної категорії у звіті рядки 10020 10130 здійснюється відповідно до поміток у картці щодо перевищення шкідливими виробничими факторами ГДК ГДР графа 5 картки при цьому тривалість фактора графа 9 для заповнення форми № 1-ПВ умови праці значення не має." Роз`яснення: Н. ГРИГОРОВИЧ директор департаменту статистики праці Держком-стату України Охорона праці № 3 2006