Яким нормативним документом необхідно користуватися під час розробки посадової інструкції для державного службовця і з яких розділів повинна складатися ця посадова інструкція? Справа ? тому, що в Довіднику кваліфікаційних характеристик працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 16 лютого 1998р. № 24, і в Довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців, який затверджено наказом Головного управління державної служби України від 1 вересня 1999 р. № 65, є суттєві відмінності

Яким нормативним документом необхідно користуватися під час розробки посадової інструкції для державного службовця і з яких розділів повинна складатися ця посадова інструкція? Справа ? тому що в Довіднику кваліфікаційних характеристик працівників затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 16 лютого 1998р. № 24 і в Довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців який затверджено наказом Головного управління державної служби України від 1 вересня 1999 р. № 65 є суттєві відмінності. Ю. Романов начальник відділу охорони праці головного управління праці та соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації "Нині чинний Випуск 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 р. № 336 призначений для використання на підприємствах в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Загальними положеннями цього Довідника передбачено що роботодавець розробляє та затверджує на основі типових кваліфікаційних характеристик посадові інструкції для працівників де відображено повний перелік завдань та обов'язків ступінь відповідальності які складаються з розділів: «Завдання та обов'язки» «Повинен знати» «Кваліфікаційні вимоги». За необхідності інструкція може бути доповнена розділом «Спеціалізація». Що стосується державних службовців то Головним управлінням державної служби України розроблено та затверджено наказом від 01.09.99 р. № 65 Випуск 76 «Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців». Цей випуск Довідника має певні особливості тобто кваліфікаційні вимоги до державних службовців значно вищі за освітньо-кваліфікаційним рівнем та стажем роботи ніж до фахівців підприємств установ і організацій. Відповідно до Додатку 1 «Рекомендації щодо підготовки посадових інструкцій державних службовців» Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців посадова інструкція має розділи: «Загальна частина» «Завдання та обов'язки» «Права» «Відповідальність». Крім того державні службовці повинні досконало володіти державною мовою вміти реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму систематизувати обробляти аналізувати та узагальнювати інформацію що стосується їхньої діяльності для визначення заходів спрямованих на усунення недоліків під час роботи. Отже посадові інструкції державних службовців та працівників підприємств установ і організацій різні. Посадові інструкції державних службовців розробляються на основі Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. При розробці посадової інструкції державних службовців які працюють у службах охорони праці місцевих державних адміністрацій необхідно також керуватися положеннями ст. 34 Закону «Про охорону праці»." Роз`яснення: В. СОВА завідувач сектора з питань продуктивності нормування класифікації робіт і професій Охорона праці № 3 2006