Два працівники нашого підприємства отримали травми, але перший із них після надання медичної допомоги відмовився від отримання відкритого йому листка непрацездатності (в якому вказано, що травма виробничого характеру), повернувся на робоче місце і продовжив роботу, а другий потерпілий після надання медичної допомоги також відмовився від листка непрацездатності, оформив відпустку без збереження заробітної плати з дня отримання травми, продовжуючи лікування. Обидва працівники письмово відмовились від проведення розслідування нещасних випадків, вважаючи отримання травм своєю особистою справою. Як повинна діяти адміністрація підприємства у таких випадках?

Два працівники нашого підприємства отримали травми але перший із них після надання медичної допомоги відмовився від отримання відкритого йому листка непрацездатності в якому вказано що травма виробничого характеру повернувся на робоче місце і продовжив роботу а другий потерпілий після надання медичної допомоги також відмовився від листка непрацездатності оформив відпустку без збереження заробітної плати з дня отримання травми продовжуючи лікування. Обидва працівники письмово відмовились від проведення розслідування нещасних випадків вважаючи отримання травм своєю особистою справою. Як повинна діяти адміністрація підприємства у таких випадках? Ю. Голіков заступник головного інженера з охорони праці ВО «Південний машинобудівний завод імені Макарова» Дніпропетровська область "Згідно з п. 7 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 00.0-6.02-04 затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25 серпня 2004 р. № 1112 далі Порядок розслідуванню підлягають усі нещасні випадки що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на легшу роботу терміном не менш як на один робочий день. У випадках які Ви наводите в листі факт того що нещасні випадки насправді сталися і обидва з втратою працездатності більше одного дня не викликає сумніву оскільки лікувально-профілактичними закладами на потерпілого у першому випадку було відкрито листок непрацездатності а у другому потерпілому також відкрито листок непрацездатності і він продовжує лікування перебуваючи у відпустці за свій рахунок з дня травмування. Тому вважати факти отримання травм потерпілими їхньою особистою справою невірно. Отже адміністрація підприємства повинна видати наказ про створення комісії з розслідування причин нещасного випадку. По закінченні терміну розслідування комісія має встановити причини нещасного випадку розробити заходи щодо усунення його причин а також скласти акт за формою Н-1 пов'язаний з виробництвом або за формою НПВ не пов'язаний з виробництвом . Згідно з п. 64 Порядку роботодавець зобов'язаний проводити аналіз причин нещасних випадків за підсумками кварталу півріччя і року та розробляти і виконувати заходи щодо запобігання подібним випадкам. Згідно з п. 63 Порядку роботодавець на підставі актів форми Н-1 та форми НПВ подає відповідним організаціям державну статистичну звітність про потерпілих за формою затвердженою Держкомстатом та несе відповідальність за її достовірність." Роз`яснення: С. СЕЛІВАНОВ начальник відділу організаційно-методичного забезпечення державного нагляду управління організації державного нагляду та обліку травматизму Держпромгірнагляду МНС України Охорона праці № 4 2006