Наше підприємство отримало в установленому порядку дозвіл на проведення технічних оглядів вантажопідіймальних кранів (мостових, козлових, стрілових, самохідних та ін.). Чи потрібно, згідно з п. 6.3.4 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36-03), отримувати дозвіл на проведення технічного огляду автомобільного підйомника ВС-18МС, який експлуатується на підприємстві?

"Наше підприємство отримало в установленому порядку дозвіл на проведення технічних оглядів вантажопідіймальних кранів мостових козлових стрілових самохідних та ін. . Чи потрібно згідно з п. 6.3.4 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників НПАОП 0.00-1.36-03 отримувати дозвіл на проведення технічного огляду автомобільного підйомника ВС-18МС який експлуатується на підприємстві?" "В. Марченко інженер з технічного нагляду ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» Житомирська область" "Відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 суб'єктам господарської діяльності які мають намір розпочати продовжити виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком додатку 1 до яких належить і проведення технічних оглядів видача дозволів здійснюється на підставі висновку експертизи щодо спроможності суб'єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи. З метою отримання дозволів до Держнаглядохоронпраці у 2004 р. вашим підприємством були подані висновки експертизи щодо спроможності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт на вантажопідіймальних кранах. Зважаючи на наведене вище для отримання дозволу на право проведення технічних оглядів підйомників суб'єкту господарської діяльності необхідно подати до Держпромгірнагляду заяву та висновок експертизи щодо додержання ним вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання технічного огляду підйомників." Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу нагляду в будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держпромгірнагляду МНС України Охорона праці № 4 2006