Якими нормативними документами необхідно керуватися при забезпеченні охоронників адміністративних будинків спеціальним одягом?

Якими нормативними документами необхідно керуватися при забезпеченні охоронників адміністративних будинків спеціальним одягом? А. Тамаш провідний інженер Дніпропетровської облспоживспілки "При вирішенні питання забезпечення працівників засобами індивідуального захисту необхідно керуватись Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту далі Положення затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 р. № 170 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.11.96 р. за № 667/1692 . Дія цього Положення поширюється на підприємства установи організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності для працівників яких є обов'язковим застосування під час трудового процесу спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Відповідно до п. 1.5 Положення працівникам професії та посади яких передбачені в Типових нормах безплатної видачі 313 робітникам і службовцям наскрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв засоби індивідуального захисту видаються незалежно від того на яких виробництвах у цехах і на дільницях вони працюють за винятком випадків коли ці професії та посади спеціально передбачені у відповідних Типових галузевих нормах. Пунктом 92 Типових норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям наскрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв затверджених постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 12.02.81 р. № 47/П-2 доповнені та змінені постановами цих органів від 21.08.85 р. № 289/П-8 та від 06.11.86 р. № 476/П-12 для сторожів які працюють на відкритому повітрі передбачено видачу костюма віскозно-лавсанового зі строком носіння 12 місяців плаща бавовняного із водовідштов-хуючим просоченням -- черговий куртки лавсано-віскозної на утепленій прокладці та штанів лавсано-віскоз-них на утепленій прокладці зі строком носіння 36 місяців валянців зі строком носіння 48 місяців. Охоронник адміністративних будинків не виконує роботи пов'язані зі шкідливими і небезпечними умовами праці а також роботи пов'язані із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами тому видача спеціального одягу працівникам цієї професії нормативно-правовими актами з охорони праці не передбачена." Роз`яснення: П. ЖУРИБЕДА головний державний інспектор управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Держпромгірнагляду МНС України Охорона праці № 4 2006