У зв'язку з тим, що все більшого поширення набуває використання комп'ютерної техніки у різних сферах організації виробництва, прошу дати офіційне роз'яснення щодо необхідності проведення періодичних медичних оглядів працівників (бухгалтерів, працівників відділу кадрів, економістів, комірників), які в своїй роботі використовують ПЕОМ, обладнані дисплейними терміналами з електронно-променевими трубками або рідкокристалічними моніторами

У зв'язку з тим що все більшого поширення набуває використання комп'ютерної техніки у різних сферах організації виробництва прошу дати офіційне роз'яснення щодо необхідності проведення періодичних медичних оглядів працівників бухгалтерів працівників відділу кадрів економістів комірників які в своїй роботі використовують ПЕОМ обладнані дисплейними терміналами з електронно-променевими трубками або рідкокристалічними моніторами. С. Федорук генеральний директор ТОВ «НЕЙЛ» м. Хмельницький "Згідно з Державними санітарними правилами і нормами роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98 затвердженими постановою Головного санітарного лікаря України 10.12.98 р. за № 7 працюючі з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ підлягають обов'язковим медичним оглядам: попереднім при влашту- ванні на роботу і періодичним -протягом трудової діяльності відповідно до наказу МОЗ України № 45 від 31.03.94 р. Періодичні медичні огляди мають проводитись один раз на 2 роки комісією в складі терапевта невропатолога та офтальмолога. До оглядів можуть долучатись лікарі інших спеціальностей. Жінки обов'язково оглядаються лікарем акушером-гінекологом один раз на 2 роки. Огляди проводяться незалежно від того які системи ПЕОМ обслуговуються: монітори на базі електронно-променевих трубок чи рідкокристалічні. Основними факторами вплив яких на стан здоров'я необхідно оцінювати у разі роботи за комп'ютером є: напруженість праці навантаження на органи зору нервово-м'язовий апарат верхніх кінцівок вимушена поза електромагнітні поля іонний склад повітря умови мікроклімату освітленість." Роз`яснення: В. ЧЕРНЮК докт. мед. наук заступник директора з наукової роботи Інституту медицини праці АМН України Охорона праці № 4 2006