Хто повинен входити до складу комісії з розслідування нещасного випадку, коли юридична або фізична особа, яка використовує найману працю, має чисельність працівників 2—З особи, структура підприємства не передбачає підрозділів, навчання з питань охорони праці пройшов тільки керівник підприємства (спеціаліста з питань охорони праці немає), і яким чином оформити акти за формою Н-5 та Н-1 у разі, коли фізична особа, яка використовує найману працю, не має печатки?

Хто повинен входити до складу комісії з розслідування нещасного випадку коли юридична або фізична особа яка використовує найману працю має чисельність працівників 2 З особи структура підприємства не передбачає підрозділів навчання з питань охорони праці пройшов тільки керівник підприємства спеціаліста з питань охорони праці немає і яким чином оформити акти за формою Н-5 та Н-1 у разі коли фізична особа яка використовує найману працю не має печатки? "О. Деміч страховий експерт з охорони праці управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Дніпропетровській області" "Згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві далі Порядок затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р. № 1112 на підприємствах де немає структур- них підрозділів до складу комісії з розслідування нещасного випадку включається представник роботодавця. Посадова особа на яку покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці призначається головою комісії. До складу комісії не може включатися лише потерпілий або особа яка представляє його інтереси. Представляє інтереси потерпілого будь-яка особа але лише у разі якщо вказане оформлено відповідно до законодавства. Акти за формою Н-5 та Н-1 або НПВ повинні бути оформлені згідно з Додатками № 2 3 4 до Порядку. У разі коли фізична особа яка використовує найману працю не має печатки акти затверджуються особистим підписом роботодавця який призначив комісію." Роз`яснення: С. ЖУЛІДОВ начальник управління організації державного нагляду та обліку травматизму Держпромгірнагляду МНС України Охорона праці № 5 2006