Працівники нашого підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Типових норм безплатної видані спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Працівникам цеху громадського харчування та залізничного цеху видаються З/З відповідно до Норм санітарного одягу, санітарного взуття та санприладдя для працівників підприємств системи Міністерства торгівлі СРСР (додаток № 1 до наказу Міністерства торгівлі СРСР від 27.12.83 р. № 308) і Норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших З/З працівникам залізничного транспорту України (наказ від 21.01.2004 р. № 12 Держнагляд-охоронпраці). У Нормах немає посилання на ГОСТи, ДСТУ, що утруднює придбання зазначених вище засобів індивідуального захисту. Якими нормативними актами варто керуватися під час вибору для придбання та приймання на підприємство спецодягу і спецвзуття за вищезазначеними Нормами?

"Працівники нашого підприємства забезпечуються спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Типових норм безплатної видані спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Працівникам цеху громадського харчування та залізничного цеху видаються З/З відповідно до Норм санітарного одягу санітарного взуття та санприладдя для працівників підприємств системи Міністерства торгівлі СРСР додаток № 1 до наказу Міністерства торгівлі СРСР від 27.12.83 р. № 308 і Норм безплатної видачі спецодягу спецвзуття та інших З/З працівникам залізничного транспорту України наказ від 21.01.2004 р. № 12 Держнагляд-охоронпраці . У Нормах немає посилання на ГОСТи ДСТУ що утруднює придбання зазначених вище засобів індивідуального захисту. Якими нормативними актами варто керуватися під час вибору для придбання та приймання на підприємство спецодягу і спецвзуття за вищезазначеними Нормами?" Р. Гафарова начальник відділу охорони праці ОАО «Дніпроазот» Дніпропетровська область "Державний нормативно-правовий акт з охорони праці ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» далі Положення затверджене наказом Держнаглядохоронпра-ці від 29.10.96 р. № 170 та зареєстроване у Міністерстві юстиції України 18.11.96 р. за № 667/1692 визначає порядок придбання і зберігання видачі користування та догляду за спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Згідно з п. 2.4 Положення власник роботодавець забезпечує приймання і перевірку засобів індивідуального захисту далі 313 що надходять на підприємство на їх відповідність вимогам ГОСТів ДСТУ та технічним умовам для чого створюється комісія з представників адміністрації профспілкової організації та уповноваженого з охорони праці трудового колективу підприємства. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики наказом від 01.02.2005 р. № 28 затвердив Перелік продукції що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. Розділ 31 названого Переліку передбачає проведення обов'язкової сертифікації засобів індивідуального захисту працівників тому роботодавець має використовувати сертифіко-вані засоби індивідуального захисту. У Нормах безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту затверджених в Україні окремою графою передбачені позначення захисних властивостей тип марка засобів індивідуального захисту тому видані працівникам спеціальний одяг спеціальне взуття та інші 313 мають відповідати цим позначенням незалежно від того за якою нормативною документацією затвердженою в установленому порядку вони виготовлені." Роз`яснення: В. ПЛЕТНЬОВ заступник голови Держпромгірнагляду МНС України Охорона праці № 5 2006