Чи достатньо для атестації робочих місць за умовами праці працівників однієї бригади, які виконують ремонти стаціонарного обладнання на виробничих майданчиках підприємств-замовни-ків по всій Україні (ремонт однієї одиниці обладнання займає час від одного до трьох місяців), провести санітарно-гігієнічні дослідження шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на одному виробничому майданчику за типових для них умов при виконанні характерних робіт?

Чи достатньо для атестації робочих місць за умовами праці працівників однієї бригади які виконують ремонти стаціонарного обладнання на виробничих майданчиках підприємств-замовни-ків по всій Україні ремонт однієї одиниці обладнання займає час від одного до трьох місяців провести санітарно-гігієнічні дослідження шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на одному виробничому майданчику за типових для них умов при виконанні характерних робіт? "М. Сакун директор науково-виробничого центру технічної діагностики «Техдіагаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» м. Київ" "Відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442 атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від їх форм власності та господарювання де технологічний процес використовуване обладнання сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих а також на їхніх нащадків як тепер так і в майбутньому. Тобто відповідна атестація повинна проводитися на робочих місцях діючого виробництва незалежно від того чиє це виробництво і де воно розташоване. Якщо підприємство чи організація які не мають свого виробництва направляють своїх працівників у відрядження з метою виконання ремонтних ремонтно-будівельних або інших видів робіт на виробничі об'єкти іншого підприємства керівники цих підприємств під час укладання договору повинні обговорити питання щодо проведення атестації якщо вона не проведена а саме: за чиї кошти вона має проводитися. Після закінчення договору адміністрація підприємства де виконувались роботи повинна переслати до підприємства яке направляло своїх працівників копії матеріалів атестації відповідних робочих місць за умовами праці та довідку в якій має бути зазначено що ці працівники працювали на означених робочих місцях певний період часу. У майбутньому коли працівники будуть звертатися до органів Пенсійного фонду ці матеріали будуть підставою для призначення їм пенсії за віком на пільгових умовах." Роз`яснення: С. РЯБОКОНЬ Головний державний експерт з умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 5 2006