Хто має право видати рішення про можливість введення в експлуатацію крана мостового опорного однобалочного (типу МОП 3,2—73,5, вантажопідйомністю 3,2 т) після напрацювання ним строку служби, зазначеного в експлуатаційних документах?

Хто має право видати рішення про можливість введення в експлуатацію крана мостового опорного однобалочного типу МОП 3 2 73 5 вантажопідйомністю 3 2 т після напрацювання ним строку служби зазначеного в експлуатаційних документах? Б. Струк інженер з охорони праці ВАТ «Львівський експериментальний завод» "Відповідно до вимог п. 10.2.3 чинних Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів рішення про можливість введення в експлуатацію вантажопідіймальних кранів що не підлягають реєстрації в органах Держпромгірнагляду в тому числі й після напрацювання строку служби зазначеного в експлуатаційних документах вказівках виробника або нормативних документах приймається працівником який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів або іншим працівником призначеним роботодавцем на підставі результатів позачергового повного технічного огляду. У тих випадках коли вантажопідіймальні крани напрацювали строк служби позачерговий технічний огляд згідно з п. 10 Порядку проведення огляду випробування та експертного обстеження технічного діагностування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26.05.2004 р. № 687 має проводити уповноважена організація визначена рішенням Держпромгірнагляду." Роз`яснення: Охорона праці № 6 2006