Відповідно до п. 48 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. № 15, роботи з гасіння вапна належать до робіт з підвищеною небезпекою, а згідно з п. 4.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 000-4.12-05) посадові особи та інші працівники, зайняті на таких роботах, повинні проходити щорічне спеціальне навчання і перевірку знання відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. У зв'язку з цим хотілось би дізнатись, які конкретно нормативні акти передбачають безпечне виконання таких робіт?

"Відповідно до п. 48 Переліку робіт з підвищеною небезпекою затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. № 15 роботи з гасіння вапна належать до робіт з підвищеною небезпекою а згідно з п. 4.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 000-4.12-05 посадові особи та інші працівники зайняті на таких роботах повинні проходити щорічне спеціальне навчання і перевірку знання відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. У зв'язку з цим хотілось би дізнатись які конкретно нормативні акти передбачають безпечне виконання таких робіт?" В. Ткаченко начальник бюро ВТБ ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М. В. Фрунзе» "На підприємствах промисловості будівельних матеріалів використовують кілька основних нормативно-правових актів з охорони праці що стосуються вимог безпеки праці під час виробництва та застосування вапна а саме: 1. «Промисловість будівельних матеріалів. Виробництво гіпсу вапна та вапняного борошна. Вимоги безпеки» ОСТ 21112.3.030-85 - ДНАОП 1.6.10-2.35-85 ; 2. «Вапно будівельне. Технічні умови» ДСТУ Б В.2.7-90-99 . Положеннями цих нормативних актів необхідно керуватися при виробництві та застосуванні вапна у всіх галузях економіки." Роз`яснення: В. КОЗЛОВЕЦЬ головний державний інспектор управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду Держпромгірнагляду МНС України Охорона праці № 6 2006