За результатами атестації робочих місць я одержую 30%-ну надбавку до посадового окладу за роботу в шкідливих умовах праці та роботу з алергенами. Крім того, я працюю зовнішнім сумісником: у своєму патологоанатомічному відділенні обробляю трупний матеріал і біопсійний матеріал з іншої лікарні. Чи належить мені, як зовнішньому суміснику, 30%-на надбавка до 0,5 ставки зовнішнього сумісника за роботу зі шкідливими умовами праці та алергенами?

"За результатами атестації робочих місць я одержую 30%-ну надбавку до посадового окладу за роботу в шкідливих умовах праці та роботу з алергенами. Крім того я працюю зовнішнім сумісником: у своєму патологоанатомічному відділенні обробляю трупний матеріал і біопсійний матеріал з іншої лікарні. Чи належить мені як зовнішньому суміснику 30%-на надбавка до 0 5 ставки зовнішнього сумісника за роботу зі шкідливими умовами праці та алергенами?" Д. Шкрабова лаборант патологоанатомічного відділення Керченської міськлікарні АР Крим "При визначенні умов оплати праці медичних працівників треба керуватись спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення». Відповідно до п. 2.17 додатку 3 до наказу працівникам патологоанато-мічних бюро відділень підрозділів відділень заготівлі консервації трупних тканин органів здійснюється підвищення посадових окладів у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці на 15%. Також здійснюється вказане підвищення на 15% за роботу з алергенами згідно з додатком 7 до наказу. Сумісництвом вважається виконання працівником крім своєї основної іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві в установі організації чи у громадянина за наймом. У разі виконання роботи за сумісництвом з працівником укладається трудовий договір. Порядок роботи сумісників та оплата їхньої праці регламентуються постановою Кабінету Міністрів «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств установ і організацій» від 03.04.93 р. № 245 зі змінами та доповненнями та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних під- приємств установ організацій затвердженим наказом Мінпраці Мін'юсту і Мінфіну від 28.06.93 р. № 43. Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не має перевищувати половини місячної норми робочого часу. Оплата праці за сумісництвом здійснюється за фактично виконану роботу. Працівникові який працює за сумісництвом оплата праці визначається за фактично відпрацьований час виходячи з передбачених умовами оплати праці складових посадовий оклад надбавки та доплати до нього . Отже оскільки робота за сумісництвом пов'язана зі шкідливими і важкими умовами праці то відповідне підвищення посадового окладу можна застосувати до 0 5 посадового окладу за сумісництвом." Роз`яснення: О. ТОВСТЕНКО директор департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 6 2006