Відповідно до виконаних лабораторією Харківського НДІ гігієни праці та профзахворювань санітарно-гігієнічних досліджень робочих місць користувачів персональних ЕОМ під час проведення атестації робочих місць за умовами праці в нашій установі було встановлено, що напруги електромагнітних полів (електрична складова та густина магнітного потоку) перевищують санітарно-гігієнічні норми, визначені Гігієнічною класифікацією праці № 4137-86, і умови праці користувачів ПЕОМ віднесли до шкідливих умов праці III класу, робота в яких дає право на деякі пільги та компенсації, що й було зазначено у рішенні атестаційної комісії. Проте працівники бухгалтерії відмовили у доплатах за умови праці користувачам ПЕОМ. Чи вірно це?

Відповідно до виконаних лабораторією Харківського НДІ гігієни праці та профзахворювань санітарно-гігієнічних досліджень робочих місць користувачів персональних ЕОМ під час проведення атестації робочих місць за умовами праці в нашій установі було встановлено що напруги електромагнітних полів електрична складова та густина магнітного потоку перевищують санітарно-гігієнічні норми визначені Гігієнічною класифікацією праці № 4137-86 і умови праці користувачів ПЕОМ віднесли до шкідливих умов праці III класу робота в яких дає право на деякі пільги та компенсації що й було зазначено у рішенні атестаційної комісії. Проте працівники бухгалтерії відмовили у доплатах за умови праці користувачам ПЕОМ. Чи вірно це? В. Галецький інженер з охорони праці територіального центру курортології та реабілітації «Крим» смт Партеніт АР Крим "Відповідно до ст. 153 Кодексу законів про працю України на всіх підприємствах в установах організаціях створюються безпечні та нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці ст. 13 Закону «Про охорону праці» . Під час експлуатації електронно-обчиспювальних машин до яких належить і персональний комп'ютер мають бути дотримані вимоги Дер- жавних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами ВДТ електронно-обчислювальних машин ЕОМ ДСанПіН 3.3.2.007-98 та Правил охорони праці ДНАОП 0.00-1.31-99 затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.99р. №21. Зазначені Державні санітарні правила і норми та Правила охорони праці це обов'язкові для виконання нормативні документи що визначають критерії безпечного використання комп'ютерної техніки. Вони призначені для запобігання несприятливій дії на працівників шкідливих факторів які супроводжують роботу з ВДТ. Керівники державних органів підприємств організацій та установ незалежно від форм власності й підлеглості в порядку забезпечення контролю зобов'язані впорядкувати робочі місця користувачів ЕОМ та ПЕОМ з ВДТ відповідно до вимог зазначених нормативних документів. Згідно з п. 2.2.1 Правил охорони праці під час експлуатації ЕОМ умови праці осіб які працюють з ЕОМ повинні відповідати І оптимальні умови праці або II допустимі умови праці класу згідно з Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища важкості та напруженості трудового процесу № 4137-86 затвердженою МОЗ СРСР 12.08.86р. Отже у разі виконання вимог зазначених нормативних документів умови праці під час роботи з персональними комп'ютерами не належать до класу шкідливих а працюючі з ними пільгами і компенсаціями за шкідливі умови праці не користуються. Порушення Державних санітарно-гігієнічних норм і правил тягне за собою дисциплінарну адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ст. 45 46 49 ." Роз`яснення: С. РЯБОКОНЬ Головний державний експерт з умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 6 2006