Наше підприємство належить до галузі важкого машинобудування, основний вид діяльності — спеціалізоване виробництво машин для сільського господарства. Чи обов'язково при опрацюванні колективного договору на 2006р. між адміністрацією підприємства і трудовим колективом враховувати умови організації, оплати та охорони праці, пільги та соціальні гарантії, закладені в галузевій угоді на 2005—2006 pp. між Мінпромполітики, Фондом держмайна, Федерацією роботодавців та профспілками різних галузей машинобудування; якщо обов'язково, то якими нормативно-правовими актами це регламентується? А може, галузева угода носить рекомендаційний характер?

"Наше підприємство належить до галузі важкого машинобудування основний вид діяльності спеціалізоване виробництво машин для сільського господарства. Чи обов'язково при опрацюванні колективного договору на 2006р. між адміністрацією підприємства і трудовим колективом враховувати умови організації оплати та охорони праці пільги та соціальні гарантії закладені в галузевій угоді на 2005 2006 pp. між Мінпромполітики Фондом держмайна Федерацією роботодавців та профспілками різних галузей машинобудування; якщо обов'язково то якими нормативно-правовими актами це регламентується? А може галузева угода носить рекомендаційний характер?" А. Маринін провідний інженер з охорони праці ЗАТ «АТЕК» м.Київ "Сторонами угоди на галузевому рівні є власник об'єднання власників або уповноважені ними органи і профспілки чи об'єднання профспілок або інших представницьких організацій трудящих які мають відповідні повноваження достатні для ведення переговорів укладання угоди та реалізації її норм на більшості підприємств що входять до сфери їх дії ст. З Закону «Про колективні договори і угоди» . Таким чином власники підприємств і первинні профспілкові організації не є безпосередніми учасниками колективних переговорів щодо укладання угод на галузевому рівні. Інтереси власників підприємств установ організацій усіх форм власності представляють відповідні об'єднання організацій роботодавців із всеукраїнським статусом в особі уповноважених ними органів. Представництво і здійснення захисту прав членів первинних профспілок на галузевому рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин здійснюють всеукраїнські профспілки та їх об'єднання що діють у відповідній галузі в особі уповноважених ними органів. Відповідно до ст. 9 Закону «Про колективні договори і угоди» положення галузевої угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів що перебувають у сфері дії Сторін які підписали угоду. Потрібно зазначити що укладанню угоди передують колективні переговори представників Сторін. При цьому при укладанні галузевої угоди мають враховуватись специфіка виробництва фінансові можливості підприємств і норми законодавства та Генеральної угоди тощо. Галузева угода може поліпшувати становище трудящих порівняно з чинним законодавством та Генеральною угодою але не може їх погіршувати. У Міністерстві праці та соціальної політики України зареєстровано галузеву угоду на 2005 2006 pp. між Міністерством промислової політи- ки України Фондом державного майна України Федерацією роботодавців України і профспілками автомобільного та сільськогосподарського машинобудування машинобудівників та приладобудівників космічного та загального машинобудування радіоелектроніки та машинобудування лісових галузей машинобудування та металообробки суднобудування оборонної промисловості енергетики та електротехнічної промисловості атомної енергетики та промисловості України що об'єдналися для ведення колективних переговорів а також зміни та доповнення до цієї угоди. Враховуючи вищевикладене у випадку коли представники ЗАТ «АТЕК» і зі Сторони роботодавця і зі Сторони профспілок брали участь у підписанні вищезазначеної галузевої угоди її норми є обов'язковими для виконання акціонерним товариством. Якщо ж хоча б одна із Сторін не брала участі у підписанні цієї галузевої угоди то її положення не діють безпосередньо і не є обов'язковими для ЗАТ «АТЕК» тобто вони носять лише рекомендаційний характер. Разом з тим слід врахувати що ст. 18 Закону «Про колективні договори і угоди» передбачено відповідальність осіб з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання щодо угоди." Роз`яснення: Л. КОЛЕСНІКОВА-ГУЗЕВАТА заступник директора Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці начальник відділу Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 6 2006