На нашому підприємстві громадського харчування (кафе) встановлено двоконтурний газовий котел «Євролайн» фірми «Юнкере». Чи необхідно мати дозвіл на експлуатацію котла як об'єкта підвищеної небезпеки згідно з Переліком об'єктів, машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки?

"На нашому підприємстві громадського харчування кафе встановлено двоконтурний газовий котел «Євролайн» фірми «Юнкере». Чи необхідно мати дозвіл на експлуатацію котла як об'єкта підвищеної небезпеки згідно з Переліком об'єктів машин механізмів обладнання підвищеної небезпеки?" Н. Давидова приватний підприємець м. Севастополь "Відповідно до ст. 21 Закону «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Згідно з п. 15 додатку 2 до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами далі Порядок затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.10 2003 р. № 1631 на початок роботи та види робіт підприємства діяльність якого пов'язана з експлуатацією парових і водогрійних котлів необхідно одержати відповідний дозвіл. Для одержання дозволу до Держпромгірнагляду надсилається заява за зразком зазначеним у додатку 3 до Порядку та висновок експертизи щодо відповідності газового котла вимогам нормативно-правових актів з охорони праці і спроможності суб'єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час його експлуатації а також експлуатаційну документацію українською або як виняток російською мовою для об'єкта який виготовлено за кордоном ." Роз`яснення: Охорона праці № 7 2006