Відповідно до вимог Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94), і постанови Кабінету Міністрів від 26.05.2004 р. № 687 експертне обстеження посудин проводиться у разі: закінчення розрахункового строку експлуатації; реконструкції або модернізації; аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією; виявлення під час проведення технічного огляду зносу, залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень, що перевищують допустимі значення; перед нанесенням на стінки посудини захисного покриття; за ініціативою роботодавця. Чи необхідно отримувати дозвіл на експлуатацію посудин, що працюють під тиском, від органів Держпромгірнагляду після проведення експертного обстеження і технічного опо-свідчення в зазначених випадках?

"Відповідно до вимог Правил будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском ДНАОП 0.00-1.07-94 і постанови Кабінету Міністрів від 26.05.2004 р. № 687 експертне обстеження посудин проводиться у разі: закінчення розрахункового строку експлуатації; реконструкції або модернізації; аварії або пошкодження спричиненого надзвичайною ситуацією; виявлення під час проведення технічного огляду зносу залишкової деформації тріщин інших пошкоджень що перевищують допустимі значення; перед нанесенням на стінки посудини захисного покриття; за ініціативою роботодавця. Чи необхідно отримувати дозвіл на експлуатацію посудин що працюють під тиском від органів Держпромгірнагляду після проведення експертного обстеження і технічного опо-свідчення в зазначених випадках?" О. Філатов головний інженер державного підприємства Донецька залізниця м. Донецьк "Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами далі Порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631. Зазначеним Порядком встановлено такі терміни дії дозволів: на початок виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта 3 роки; на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта 5 років. Дія дозволів виданих Держнаглядохоронпраці правонаступник - Держпромгірнагляд або його територіальними органами поширюється на всю територію України. Дозвіл може бути анульовано у разі: подання суб'єктом господарської діяльності або уповноваженою ним особою заяви про анулювання дозволу; прийняття рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарської діяльності; виявлення недостовірних відомостей у документах поданих суб'єктом господарської діяльності для одержання дозволу; видачі посадовими особами Держнаглядохоронпраці або його територіального органу припису під час повторного порушення умов дозволу; аварії вибуху пожежі нещасного випадку тощо якщо в акті розслідування цієї події зазначено що однією з її причин є недодержання умов дозволу; створення перешкод під час проведення посадовими особами Держнаглядохоронпраці або його територіального органу перевірок додержання умов дозволу. Таким чином якщо дозвіл не було анульовано то він чинний на термін його дії і проведення позачергових технічних оглядів та експертних обстежень не є підставою для його скасування." Роз`яснення: В. ПЛЕТНЬОВ заступник голови Держпромгірнагляду Охорона праці № 7 2006