Абзац 2п. 11 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22.03.2001 р. № 270, передбачає, що рішення про розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого. Чи треба від потерпілого вимагати заяву чи пояснювальну записку з приводу такого випадку? Чи зобов'язана я вимагати складання акта про нещасний випадок невиробничого характеру і передачі його до бухгалтерії підприємства разом з лікарняним листком, якщо потерпілий не звертається?

"Абзац 2п. 11 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22.03.2001 р. № 270 передбачає що рішення про розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого. Чи треба від потерпілого вимагати заяву чи пояснювальну записку з приводу такого випадку? Чи зобов'язана я вимагати складання акта про нещасний випадок невиробничого характеру і передачі його до бухгалтерії підприємства разом з лікарняним листком якщо потерпілий не звертається?" В. Таймурова інженер з охорони праці КП «Молодість» м. Донецьк "Нещасні випадки невиробничого характеру розслідуються відповідно до Порядку розслідування нещасних випадків невиробничого характеру затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22.03.2001 р. № 270 далі Порядок . Згідно з п. 7 Порядку розслідування нещасних випадків проводиться для з'ясування їх обставин та причин. На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам та соціального захисту потерпілих. Під час розслідування беруться до уваги листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу а також пояснення потерпілого та свідчення очевидців. Згідно з другим абзацом п. 11 Порядку рішення про розслідування нещасного випадку приймає керівник організації на підставі звернення потерпілого листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу. П. 12 Порядку визначено що розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії. У разі потреби цей термін може бути продовжений керівником органу організації який призначив розслідування. За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ невиробничий травматизм згідно з додатком 3 який затверджується керівником органу організації що проводив розслідування. Необхідна кількість примірників акта визначається в кожному окремому випадку. Акт за формою НТ надсилається: потерпілому або особі яка представляє його інтереси; районній держадміністрації виконавчому органу міської районної у місті ради ; організації де працює або навчається потерпілий; організації яка відповідальна за безпечний стан території чи об'єкта де стався нещасний випадок. Копія акта надсилається органам внутрішніх справ прокуратури та іншим організаціям на їх запит. Під час розслідування групових нещасних випадків акт за формою НТ складається на кожного потерпілого окремо. Під час складання акта за формою НТ користуються класифікаторами подій що призвели до нещасного випадку додаток 4 причин нещасного випадку додаток 5 місця подій додаток 6 . Акти за формою НТ які складаються за результатами розслідування нещасних випадків з працюючими особами зберігаються в організації разом з матеріалами розслідування протягом 45 років. Акти за формою НТ та матеріали розслідування нещасних випадків з непрацюючими особами зберігаються протягом трьох років в архіві районної держадміністрації виконавчих органів міських районних у містах рад . Іншого чинним законодавством не передбачено." Роз`яснення: В. РОМАНЧЕНКО заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Охорона праці № 7 2006