На нашому підприємстві електрогазозварювальні та газозварювальні роботи виконують дипломовані працівники, які пройшли навчання в Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона НАНУ, і атестовані відповідно до Правил атестації зварників. Представники органів Держпожнагляду вимагають провести навчання зварників та газорізальників для отримання ліцензії на право виконання робіт зі зварювання та монтажу систем водяного пожежогасіння. Вимоги представників Держпожнагляду нам незрозумілі, адже наші працівники допущені до газозварювальних робіт на трубопроводах І—V категорій, а водогони пожежного водопостачання відносяться до трубопроводів V категорії. Чи правомірні їх вимоги?

"На нашому підприємстві електрогазозварювальні та газозварювальні роботи виконують дипломовані працівники які пройшли навчання в Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона НАНУ і атестовані відповідно до Правил атестації зварників. Представники органів Держпожнагляду вимагають провести навчання зварників та газорізальників для отримання ліцензії на право виконання робіт зі зварювання та монтажу систем водяного пожежогасіння. Вимоги представників Держпожнагляду нам незрозумілі адже наші працівники допущені до газозварювальних робіт на трубопроводах І V категорій а водогони пожежного водопостачання відносяться до трубопроводів V категорії. Чи правомірні їх вимоги?" О. Науменко заступник директора з охорони праці Гнідинцівського газопереробного заводу Чернігівська область "Згідно з розділом 5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування монтажу технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення оцінки протипожежного стану об'єктів які затверджені спільним наказом Державно- го комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і МНС від 01.09.2004 р. № 99/33 та зареєстровані в Міністерстві юстиції від 13.09.2004 р. № 1144/9743 виконавці робіт з монтажу технічного обслуговування установок пожежогасіння водя- ні пінні газові порошкові аерозольні повинні пройти спеціальне навчання з даного напряму діяльності та перевірку знань з питань охорони праці. Виконавці даного виду робіт для водяного пінного пожежогасіння повинні мати кваліфікацію: електрозварника ручного зварювання не нижче 5-го розряду; монтажника санітарно-технічного обладнання не нижче 4-го розряду; електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 3-го розряду; налагоджувальника приладів апаратури і систем автоматичного контролю регулювання і управління нала годжу вальни к КВПіА не нижче 5-го розряду." Роз`яснення: Е. УЛИНЕЦЬ начальник Державного департаменту пожежної безпеки МНС України Охорона праці № 7 2006