У 2000 р. на компресорній станції нашого підприємства була проведена атестація робочих місць за умовами праці, за результатами якої наказами по підприємству мені встановили 4 дні додаткової відпустки і 8% доплат до тарифної ставки за шкідливі умови праці, але через рік дію цих наказів відмінили, мотивуючи тим, що професія електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування для нашої галузі не передбачена Списками виробництв, робіт, професій і показників, зайнятість працівників в яких дає право на додаткову відпустку і доплати за шкідливі умови праці. Чергової атестації робочого місця електромонтера також: не проводили, мотивуючи тим же. Прошу роз'яснення ситуації, що склалася

У 2000 р. на компресорній станції нашого підприємства була проведена атестація робочих місць за умовами праці за результатами якої наказами по підприємству мені встановили 4 дні додаткової відпустки і 8% доплат до тарифної ставки за шкідливі умови праці але через рік дію цих наказів відмінили мотивуючи тим що професія електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування для нашої галузі не передбачена Списками виробництв робіт професій і показників зайнятість працівників в яких дає право на додаткову відпустку і доплати за шкідливі умови праці. Чергової атестації робочого місця електромонтера також: не проводили мотивуючи тим же. Прошу роз'яснення ситуації що склалася. Б. Данилюк електромонтер Тернопільського ЛВЦ МГ «Львівтрансгаз» Тернопільська область "Відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442 атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству організації в строки передбачені колективним договором але не рідше одного разу на 5 років. Атестації підлягають усі робочі місця на яких технологічний процес обладнання сировина і матеріали які використовуються можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. Перелік робочих місць що підлягають атестації визначає атестацій-на комісія підприємства. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства організації. Результати атестації використовуються підприємствами й організаціями для здійснення заходів щодо поліпшення умов праці встановлення пільг і компенсацій передбачених чинним законодавством. Право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці ст. ст. 7 і 8 Закону «Про відпустки» визначається у строгій відповідності із Списками вироб- ництв цехів професій і посад зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290 у редакції постанови Кабінету Міністрів від 13.05.2003 р. № 679 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів від 16.12.2004 р. № 1674 . Отже працівники професії і посади яких не передбачені відповідними розділами зазначених Списків права на такі додаткові відпустки не мають. Підвищена оплата праці встановлюється на важких роботах на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я. Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів ст. 100 Кодексу законів про працю України . Віднесення робіт до категорії із шкідливими умовами праці можливе на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці." Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО головний спеціаліст Державної експертизи умов праці України Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 7 2006