Міністерство освіти АР Крим ввело до штатних розписів підвідомчих установ професію «Робітник з експлуатації та обслуговування котельні», функціональним обов'язком якого є топка котлів на вугіллі та видалення попелу. Класифікатором професій ДК 003-95, затвердженим наказом Держстандарту України від 27.07.95 р. № 257 (із змінами та доповненнями від 28.04.2005 р. № 101), передбачена професія «Машиніст котельної установки» (КОД КП 8340.2). Невідповідність назви професії Класифікатору професій ДК 003-95 позбавляє працівників, зайнятих на цих робочих місцях, права на пільгове пенсійне забезпечення за роботу в шкідливих і важких умовах праці. Посилаючись на те, що Класифікатор професій ДК 003-95 не зареєстрований у Міністерстві юстиції України, Міністерство освіти АР Крим відмовляється привести у відповідність з Класифікатором штатні розписи підвідомчих установ із змінами назв професій. Чи вірно це?

"Міністерство освіти АР Крим ввело до штатних розписів підвідомчих установ професію «Робітник з експлуатації та обслуговування котельні» функціональним обов'язком якого є топка котлів на вугіллі та видалення попелу. Класифікатором професій ДК 003-95 затвердженим наказом Держстандарту України від 27.07.95 р. № 257 із змінами та доповненнями від 28.04.2005 р. № 101 передбачена професія «Машиніст котельної установки» КОД КП 8340.2 . Невідповідність назви професії Класифікатору професій ДК 003-95 позбавляє працівників зайнятих на цих робочих місцях права на пільгове пенсійне забезпечення за роботу в шкідливих і важких умовах праці. Посилаючись на те що Класифікатор професій ДК 003-95 не зареєстрований у Міністерстві юстиції України Міністерство освіти АР Крим відмовляється привести у відповідність з Класифікатором штатні розписи підвідомчих установ із змінами назв професій. Чи вірно це?" "О. Квасниця головний спеціаліст-експерт управління праці та соціального захисту населення Сімферопольської райдержадміністрації" "Як Державний класифікатор ДК 003-95 «Класифікатор професій» що був чинним раніше так і Національний класифікатор Укра- їни «Класифікатор професій» ДК 003:2005 що став чинним з 1 квітня поточного року є державним нормативним документомстандартом який регулюється виключно центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації. Так у Законі України «Про стандартизацію» зазначається що відповідний центральний орган має право: «...розробляти схвалювати приймати переглядати змінювати стандарти відповідного рівня та припиняти їх дію встановлювати правила їх розроблення позначення та застосування...» Розділ II ст. 10 . Тобто розроблені нормативні документи у формі стандартів міжнародних національних регіональних у т. ч. і Класифікатор професій не потребують їх реєстрації у Мін'юсті України." Роз`яснення: С. МЕЛЬНИК канд. екон. наук директор науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 7 2006