Уп. 13 Карти умов праці (додаток 2 до Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць) передбачено фактор «Робоча поза», який згідно з інструкцією щодо заповнення цієї Карти оцінюється аналогічно п. 12 «Важкість праці», але в Карті умов праці на робочому місці (додаток 1 до Типового положення про оцінку умов праці і застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати працівникам за умови праці) фактор «Робоча поза» відсутній, а є лише фактор «Важкість праці». Чи можна при встановленні доплат за умови праці розглядати фактор «Робоча поза» як один із показників, що враховуються при оцінці фактора «Важкість праці»?

"Уп. 13 Карти умов праці додаток 2 до Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць передбачено фактор «Робоча поза» який згідно з інструкцією щодо заповнення цієї Карти оцінюється аналогічно п. 12 «Важкість праці» але в Карті умов праці на робочому місці додаток 1 до Типового положення про оцінку умов праці і застосування галузевих переліків робіт на яких можуть встановлюватися доплати працівникам за умови праці фактор «Робоча поза» відсутній а є лише фактор «Важкість праці». Чи можна при встановленні доплат за умови праці розглядати фактор «Робоча поза» як один із показників що враховуються при оцінці фактора «Важкість праці»?" "М. Пономаренко головний інженер ДП «Завод чистих металів» ВАТ «Чисті метали» м. Світловодськ Кіровоградська область" "Під час проведення атестації робочих місць за умовами праці атеста-ційна комісія підприємства складає Карту умов праці відповідно до додатку 2 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці розроблених на виконання п. 4 постанови Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442 і затверджених 01.09.92 р. Міністром праці України постанова № 41 та Головним державним санітарним лікарем України. У разі визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах згідно з додатком 4 до Методичних рекомендацій фактори «важкість праці» і «робоча поза» враховуються як два окремих фактори. Відповідно до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища важкості та напруженості трудового процесу фактор «важкість праці» включає в себе фактор «робоча поза». Отже при встановленні доплат за роботу із шкідливими умовами праці відповідно до додатку 1 до Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і Порядку застосування галузевих переліків робіт на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 р. № 387/22-78 фактор «робоча поза» слід враховувати при оцінці фактора «важкість праці». Аналогічно розраховується і конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці яка встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці і базується на результатах гігієнічної оцінки умов праці за показниками та критеріями що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства праці та соціальної політики України від 31.12.97 р. № 383/55 «Про затвердження показників та критеріїв умов праці за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам зайнятим на роботах пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів» та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.01.98 р. за № 50/2490." Роз`яснення: Охорона праці № 8 2006