Пунктом 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок, затвердженої наказом Міністерства праці, Міністерством юстиції та Міністерством соціального захисту населення від 29.07.93 р. № 58, передбачено запис у трудових книжках працівникам, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць. Прошу надати приклад оформлення такого запису

"Пунктом 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок затвердженої наказом Міністерства праці Міністерством юстиції та Міністерством соціального захисту населення від 29.07.93 р. № 58 передбачено запис у трудових книжках працівникам які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах на підставі наказу виданого за результатами атестації робочих місць. Прошу надати приклад оформлення такого запису." "О. Філонова головний експерт з умов праці Управління праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради Миколаївська область" "Відповідно до п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах в установах і організаціях затвердженої наказом Мінпраці Мін'юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58 із змінами якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу виданого за результатами атестації робочих місць і має відповідати найменуванню Списків виробництв робіт професій посад і показ- ників що дають право на пільгове пенсійне забезпечення. Показники зазначені у цих Списках обов'язково повинні бути підтверджені у Карті оцінки умов праці робочого місця за результатами атестації і можуть записуватись у дужках. Приклад. Розділом XXXIII «Загальні професії у всіх галузях господарства}» Списку № 2 виробництв робіт професій посад і показників із шкідливими та важкими умовами праці зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16.01.2003 р. № 36 із змінами передбачені «маляри зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки». Отже атестація робочого місця маляра зайнятого на цих роботах проводиться у повному обсязі але підтвердження права на пільгову пенсію визначається тільки за показником передбаченим Списком за умови перевищення ГДК і ГДР у даному випадку перевищення ГДК шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки . Цей показник обов'язково відображається у Карті умов праці. У трудовій книжці у графі «З» після назви професії «маляр» у дужках може бути записано: « робота із застосуванням шкідливих речовин не нижче З класу небезпеки » а у графі «4» номер і дата наказу по підприємству за результатами атестації робочих місць за умовами праці." Роз`яснення: Охорона праці № 8 2006