У зв'язку з виробничою необхідністю на нашому підприємстві планують змінити режим роботи хімлабораторії: перехід з 8-годинного на 12-годинний графік роботи. Чи допускається робота лаборанта у хімлабораторії по одній людині в зміну при 12-годинному графіку роботи, в т. ч. у нічні зміни і яким нормативним документом слід керуватися у разі дозволу або заборони такої роботи?

"У зв'язку з виробничою необхідністю на нашому підприємстві планують змінити режим роботи хімлабораторії: перехід з 8-годинного на 12-годинний графік роботи. Чи допускається робота лаборанта у хімлабораторії по одній людині в зміну при 12-годинному графіку роботи в т. ч. у нічні зміни і яким нормативним документом слід керуватися у разі дозволу або заборони такої роботи?" "В. Радько заступник головного інженера з охорони праці начальник служби охорони праці ЗАТ «Луганський трубний завод» м. Луганськ" "Відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год на тиждень. Згідно з частиною першою ст. 52 КЗпП при п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи зміни визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності які затверджує власник чи уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації профспілковим працівником підприємства установи організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня ст. 50 і 51 . Разом з тим на запит Мінпраці Інститут медицини праці у своєму листі від 27.05.2003 р. за № 11/392 зазначає що «графіки з 12-годинни- ми змінами можуть бути привабливими як для працюючих так і для роботодавців з тієї причини що при їх використанні значно більше часу відводиться на відпочинок між змінами в порівнянні наприклад з 8-го-динними графіками. Однак встановлення 12-годинного робочого дня працівникам не рекомендується оскільки така тривалість роботи призводить до значного напруження організму і як наслідок до швидкого розвитку втоми. Тому більша тривалість зміни може мати негативні наслідки для працездатності та стану здоров'я працюючих. Особливо це стосується тих випадків коли графік передбачає роботу як в денних так і в нічних змінах. Слід зазначити що впровадження 12-годинного графіка на виробництві потребує вивчення умов та характеру праці дослідження змінної динаміки праце- здатності та послідовного наукового обгрунтування графіка». Враховуючи зазначене та виходячи з фізіологічних можливостей людини потреби ЇЇ організму у відпочинку Мінпраці не підтримує пропозиції щодо застосування тривалих змін роботи у т. ч. і роботи протягом 12 год поспіль. Крім того згідно з п. 4 Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики від 19.04.2006 р. № 138 встановлювати подовжену тривалість робочого дня на роботах із шкідливими і важкими умовами праці не рекомендується. При складанні змінних графіків роботи та визначенні тривалості робочої зміни роботодавець та виборний орган первинної профспілкової організації підприємства повинні враховувати характер і умови праці коли перевтома працівника може становити загрозу життю та здоров'ю як самого працівника так і його оточення п. 5 Рекомендацій ." Роз`яснення: Г. МАКСИМЕНКО начальник відділу умов та режимів праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 8 2006