Статтею 38 Гірничого Закону України передбачено, що керівник гірничого підприємства зобов'язаний забезпечити проходження працівниками попереднього медичного огляду з метою встановлення фізичної та психофізіологічної придатності до виконання даної роботи, а в cm. 5 Закону «Про охорону праці» визначено, що до виконання робіт підвищеної небезпеки і тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи. Між комбінатом і Марганецькою міськлікарнею укладено договір, відповідно до якого особи, які виконують роботи, перелічені в Переліку робіт, де є потреба в професійному доборі (наказ МОЗ України від 23.09.94 р. № 263/121) в порядку, передбаченому постановами Кабінету Міністрів № 1238 від 06.11.97р. і № 1465 від 27.09.2000 p., проходять наркологічний і психіатричний огляди, про що їм видаються відповідні сертифікати. Чи є сертифікат психіатричного обстеження, який видається психіатром міськлікарні, законним документом, адекватним висновку психофізіологічної експертизи і таким, що засвідчує психофізіологічну придатність працівника до виконання робіт за даною професією?

"Статтею 38 Гірничого Закону України передбачено що керівник гірничого підприємства зобов'язаний забезпечити проходження працівниками попереднього медичного огляду з метою встановлення фізичної та психофізіологічної придатності до виконання даної роботи а в cm. 5 Закону «Про охорону праці» визначено що до виконання робіт підвищеної небезпеки і тих що потребують професійного добору допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи. Між комбінатом і Марганецькою міськлікарнею укладено договір відповідно до якого особи які виконують роботи перелічені в Переліку робіт де є потреба в професійному доборі наказ МОЗ України від 23.09.94 р. № 263/121 в порядку передбаченому постановами Кабінету Міністрів № 1238 від 06.11.97р. і № 1465 від 27.09.2000 p. проходять наркологічний і психіатричний огляди про що їм видаються відповідні сертифікати. Чи є сертифікат психіатричного обстеження який видається психіатром міськлікарні законним документом адекватним висновку психофізіологічної експертизи і таким що засвідчує психофізіологічну придатність працівника до виконання робіт за даною професією?" В. Качко заступник голова правління з охорони праці ВАТ «Марганецький ГЗК» Дніпропетровська область "Зараз працівники які виконують роботи підвищеної небезпеки можуть бути допущені до роботи тільки після професійного добору. Останній включає добір за медичними показниками і психофізіологічний добір. Це положення передбачає оцінку стану здоров'я працівника лікарями-спеціа-лістами у т. ч. й лікарем-психіатром що забезпечує допуск до роботи фізично і психічно здорових осіб. Психофізіологічний добір будучи частиною професійного добору спрямований на визначення психофізіологіч- ного статусу працівника що дає змогу прогнозувати успішність і надійність його професійної діяльності. Відомо що кожна професія пред'являє до психофізіологічних функцій працівника певні вимоги. Чим більше індивідуальні якості людини відповідають вимогам професії тим більшою мірою забезпечуватиметься її ефективність і надійність. Люди дуже відрізняються за своїми індивідуальними якостями такими як пам'ять увага швидкість сенсо-моторної реакції стійкість до стресу перешкодостійкісгь тощо. Ці індивідуальні характеристики є вродженими і мало змінюються впродовж життя людини. Процедура психофізіологічного добору складається з двох етапів. До першого входить складання професіо-графічної характеристики для конкретної діяльності та опрацювання критеріїв добору. До другого доспідження індивідуальних психофізіологічних функцій працівника з використанням адекватних методів а потім визначення за допомогою критеріїв добору його придатності непридатності до даної професії. Особливо жорсткі вимоги пред'являються до працівника який виконує роботу підвищеної небезпеки. Психофізіологічний добір можуть проводити спеціалісти-психофізіологи кабінетів лабораторій та центрів атестованих на проведення професійного психофізіологічного добору. Таким чином сертифікат психіатричного обстеження який видається психіатром міськлікарні є важливим документом про стан психічного здоров'я працівника проте він не може замінити висновок психофізіологічної експертизи про придатність працівника до тієї або іншої професії." Роз`яснення: В. ЛАСТОВЧЕНКО канд. мед. наук старший науковий співробітник Інституту медицини праці АМН України Охорона праці № 8 2006