До цього часу під час складання розділу колдоговору «Перелік професій і посад працівників, яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші 313» відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 р. № 1545ми керувалися ДНАОП0.05-3.29-80 «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ рабочим и служащим промышленности строительных материалов, предприятий стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности». Як зазначалось в одному із номерів журналу «Охорона праці», на реєстрацію у Міністерство юстиції України надіслано Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших: засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості. Як бачимо, ? даному нормативному акті не зазначено норми для працівників фарфоро-фаянсової промисловості. Чи планується розробка таких норм, і яким документом нам керуватися під час складання відповідного розділу колдоговору?

"До цього часу під час складання розділу колдоговору «Перелік професій і посад працівників яким видається безкоштовно спецодяг спецвзуття та інші 313» відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 р. № 1545ми керувалися ДНАОП0.05-3.29-80 «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других СИЗ рабочим и служащим промышленности строительных материалов предприятий стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности». Як зазначалось в одному із номерів журналу «Охорона праці» на реєстрацію у Міністерство юстиції України надіслано Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших: засобів індивідуального захисту працівникам зайнятим на підприємствах скляної промисловості. Як бачимо ? даному нормативному акті не зазначено норми для працівників фарфоро-фаянсової промисловості. Чи планується розробка таких норм і яким документом нам керуватися під час складання відповідного розділу колдоговору?" О. Горбенко начальник відділу охорони праці АТЗТ «Сумський фарфоровий завод» "Державний департамент промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду повідомляє що наказом від 30.01.2006 р. № 41 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе- лення від наслідків Чорнобильської катастрофи затверджено Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зайнятим на підприємствах скляної промисловості. З набранням чинності цих Норм на території України не застосовується тільки розділ XI «Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим промышленности строительных материалов предприятий стекольной и фарфоровой промышленности» затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань та президії ВЦРПС від 18 серпня 1980 р. № 241 /П-9 зі змінами . Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам фарфоро-фаянсової промисловості не змінилися і будуть чинні до їх перегляду та затвердження в установленому порядку. Тому під час укладання колективного договору необхідно користуватися вищезазначеним ДНАОП щодо забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту." Роз`яснення: Охорона праці № 9 2006