Робота у нашому відділенні специфічна, тому відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 01.08.1992 р. № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» один раз на ? 'ять років проводиться атестація наших робочих місць за умовами праці, за результатами якої нам підтверджено ряд пільг. Раніше медперсонал нашого відділення одержував спецхарчування, а зараз профспілковий комітет лікарні відмовляється включати нас до списку осіб, які користуються пільгами на одержання молока за роботу, пов 'язану зі шкідливими умовами праці. Мотивують відмову тим, що ми маємо право на пільгове пенсійне забезпечення за віком, отримуємо 15% надбавку до заробітної плати, а отже ми не маємо права на одержання молока. Чи вірно це?

"Робота у нашому відділенні специфічна тому відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 01.08.1992 р. № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» один раз на ? 'ять років проводиться атестація наших робочих місць за умовами праці за результатами якої нам підтверджено ряд пільг. Раніше медперсонал нашого відділення одержував спецхарчування а зараз профспілковий комітет лікарні відмовляється включати нас до списку осіб які користуються пільгами на одержання молока за роботу пов 'язану зі шкідливими умовами праці. Мотивують відмову тим що ми маємо право на пільгове пенсійне забезпечення за віком отримуємо 15% надбавку до заробітної плати а отже ми не маємо права на одержання молока. Чи вірно це?" Колектив інфекційного відділення Пологівської центральної районної лікарні Запорізька область "Ст. 7 Закону «Про охорону праці» визначено що право на пільги і компенсації а саме: пенсію за віком на пільгових умовах щорічну додаткову відпустку скорочену тривалість робочого тижня доплати а також право на безплатне отримання молока або рівноцінних харчових продуктів мають працівники зайняті на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці. Віднесення робіт до категорії зі шкідливими та важкими умовами праці можливе на підставі результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці в порядку затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 № 442. Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища важкості та напруженості трудового процесу яка застосовується під час проведення атестації робочих місць за умовами праці визначено що шкідливі умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів що перевищують гігієнічні нормативи і можуть несприятливо впливати на організм працюючого та/або його потомство. Рішення щодо безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам приймається згідно з Порядком безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці затвердженим постановою Держкомітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 16.12.87 № 731/П-13 на підставі Переліку хімічних речовин під час роботи з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів затвердженого наказом МОЗ СРСР від 04.11.87 №4430-87. З урахуванням вимог зазначеної вище статті Закону слід застосовувати діючі до цього часу в Україні нормативні акти: Перелік хімічних речовин під час роботи з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів та постанову Держ-компраці СРСР і Президії ВЦРПС якою затверджено Порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці. При цьому слід розрізняти поняття «рекомендується вживати молоко» всім працівникам які застосовують або виробляють хімічні речовини зазначені у Переліку і поняття «безплатно надається» тільки за роботу із шкідливими умовами праці Безплатна видача молока або інших рівноцінних продуктів працівникам які не зайняті на роботах із шкідливими умовами праці можлива тільки у порядку встановленому колективним договором лише з прибутку що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету. Частиною другою п. З зазначеної вище постанови передбачено що у разі забезпечення нормальних умов праці адміністрація та профспілковий комітет за погодженням з радою трудового колективу підприємства об'єднання приймають рішення щодо припинення видачі молока. Одночасно звертаємо увагу на те що підтвердження права на пільгову пенсію за віком на доплати до тарифної ставки окладу за роботу в шкідливих умовах праці не є підставою для відмови працівникам у забезпеченні безплатно молоком якщо право на це підтверджується результатами атестації робочих місць цих працівників." Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО головний спеціаліст Державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 9 2006