Я працюю начальником відділу охорони праці підприємства. Згідно зі cm. 15 Закону «Про охорону праці» керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Мені ж встановили заробітну плату в розмірі половини посадового окладу керівника виробництва. Чи це правильно?

Я працюю начальником відділу охорони праці підприємства. Згідно зі cm. 15 Закону «Про охорону праці» керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Мені ж встановили заробітну плату в розмірі половини посадового окладу керівника виробництва. Чи це правильно? Т. Ангеловська начальник відділу охорони праці ВАТ «Мелітопольський завод холодильного машинобудування» «Рефма» Запорізька область "Згідно із Законом «По охорону праці» служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових організаційно-технічних санітарно-гігієнічних соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам професійним захворюванням і аваріям у процесі праці. Відповідно до ст. 15 цього Закону на підприємстві де працює 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.? .2004 p. № 255 затверджено Типове положення про службу охорони праці. На основі Типового положення з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності чисельності працівників умов праці та інших чинників роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства визначає структуру служби охорони праці її чисельність основні завдання функції і права її працівників відповідно до законодавства. Керівники і спеціалісти служби охорони праці за своїми посадами та заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Підприємствам госпрозрахункової сфери відповідно до ст. 15 Закону «Про оплату праці» надано право самостійно в колективному договорі визначати форми і системи оплати праці норми праці розцінки тарифні сітки схеми посадових окладів умови запровадження розміри надбавок доплат премій винагород інших заохочувальних компенсаційних і гарантійних виплат дотримуючись норм і гарантій передбачених законодавством генеральною й галузевими регіональними угодами. Крім того відповідно до п. З ст. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Отже керуючись зазначеними вище законодавчими актами підприємства самостійно формують штатний розпис і встановлюють умови та розміри оплати праці працівників колективним договором або іншим локальним документом підприємства зокрема вирішують до яких конкретно посад основної виробничо-технічної служби прирівнюються посади працівників служби охорони праці та їх заробітні плати." Роз`яснення: Н. СИНЬКО начальник відділу організації заробітної плати та удосконалення законодавства з оплати праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 9 2006