На підприємстві діє комісія з перевірки знань з охорони праці, члени якої пройшли навчання і перевірку знань з охорони праці в Головному навчально-методичному центрі (підприємство чисельністю понад 1000 працівників). Чи має право зазначена комісія проводити перевірку знань у інженера з охорони праці, начальника відділу підготовки кадрів та інженера цього відділу, в осіб, відповідальних за технічний стан і експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки?

"На підприємстві діє комісія з перевірки знань з охорони праці члени якої пройшли навчання і перевірку знань з охорони праці в Головному навчально-методичному центрі підприємство чисельністю понад 1000 працівників . Чи має право зазначена комісія проводити перевірку знань у інженера з охорони праці начальника відділу підготовки кадрів та інженера цього відділу в осіб відповідальних за технічний стан і експлуатацію машин механізмів обладнання підвищеної небезпеки?" А. Кобець ветеран праці спеціаліст з охорони праці м. Харків "Згідно з п. 5.2 Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. № 15 і зареєстрованого в Мін'юсті України від 15.02.2005 р. за № 231/10511 у Головному навчально-методичному центрі проходять навчання керівники підприємств чисельністю понад 1000 працівників керівники та фахівці служб охорони праці члени комісій з перевірки знань з охорони праці цих підприємств. Перевірка знань з охорони праці цієї категорії посадових осіб проводиться комісією створеною наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці на 2006 р. склад комісії затверджений наказом МНС України від 13.04.06 № 226 . Інші посадові особи відповідно до вимог п. 5.5 цього Типового положення проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт що входять до їх функціональних обов'язків безпосередньо на підприємстві. Отже комісія підприємства має право проводити перевірку знань з охорони праці зазначених в листі осіб за винятком інженера з охорони праці." Роз`яснення: О. БАЖЕНОВ директор Головного навчально-методичного центру Держ-промгірнагляду Охорона праці № 9 2006