Якими нормативними актами необхідно керуватися під час призначення безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування працівникам, які працюють на роботах з особливо шкідливими умовами праці, зокрема водолазам?

Якими нормативними актами необхідно керуватися під час призначення безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування працівникам які працюють на роботах з особливо шкідливими умовами праці зокрема водолазам? Із телефонних запитів "Згідно з Постановою Верховної Ради України від 12.09.1991 р. № 1545-ХІІ до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань які не врегульовані законодавством України за умови що вони не суперечать Конституції і законам України. На даний час безплатна видача працівникам лікувально-профілактичного харчування у зв'язку з особливо шкідливими умовами праці регулюється трьома нормативними актами затвердженими постановою Держком-праці СРСР та Президії ВЦРПС від 7 січня 1977 р. № 4/П-1 а саме: 1. Переліком виробництв професій та посад зайнятість в яких дає право на безкоштовне одержання лікувально-профілактичного харчування у зв'язку з особливо шкідливими умовами праці. 2. Раціонами лікувально-профілактичного харчування і нормами безплатної видачі вітамінних препаратів. 3. Правилами безкоштовної видачі лікувально-профілактичного харчування. Згідно з розділом VII «Роботи в умовах підвищеного атмосферного тиску» зазначеного вище Переліку всі робітники інженерно-технічні працівники та службовці безпосередньо зайняті на роботах в кесонах; водолази зайняті на підводно-технічних будівельно-монтажних та ремонтних роботах крім водолазів легкого спорядження; водолази зайняті добуванням морепродуктів; лікарі середній медичний персонал та інженерно-технічні працівники що безпосередньо працюють у лікувальних барокамерах мають право на безкоштовне одержання лікувально-профілактичного харчування відповідно до раціону № 4. Раціони лікувально-профілактичного харчування зазначені у додатку № 2 до зазначеної вище постанови. Рішення щодо видачі працівникам лікувально-профілактичного харчування у зв'язку з особливо шкідливими умовами праці приймає роботодавець на підставі зазначеного Переліку і за результатами атестації робочих місць за умовами праці Порядок проведення якої затверджений постановою Кабінету Міністрів від 01.08.1992р. №442. При цьому слід підкреслити що під час проведення атестації робочих місць водолазів та інших працівників зайнятих під водою у тому числі в умовах підвищеного тиску у зв'язку з неможливістю проведення санітарно-гігієнічних досліджень виробничого середовища важкості та напруженості трудового процесу через відсутність відповідних засобів вимірювальної техніки та методик заповнення Карти умов праці не вимагається. Право на пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці цих працівників визначається на підставі відповідних облікових документів якими підтверджується тривалість зайнятості працівника відповідною роботою або часу його перебування під водою. Згідно з п. З зазначених вище Правил лікувально-профілактичне харчування видається працівникам у дні фактичного виконання ними робіт у виробництвах за професіями та посадами передбаченими у відповідному Переліку а також у дні тимчасової втрати працездатності якщо захворювання за своїм характером є професійним і захворілого не госпіталізовано." Роз`яснення: Т. ХОРОМСЬКА головний спеціаліст Державної' експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 9 2006