Пунктом 5 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників під час обчислення стажу роботи, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 18.11.2005 р. № 383, передбачено, що у разі підтвердження за результатами атестації та висновку Державної експертизи умов праці права на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками № 1 і № 2 працівникам окремих видів виробництв, робіт, професій або посад, які мають виражену специфіки, до пільгового стажу зараховується період їхньої роботи на цьому підприємстві, за який умови праці на відповідних робочих місцях не змінювалися і який встановлено наказом по підприємству чи організації про затвердження результатів проведення цієї атестації. Просимо конкретніше роз'яснити, працівників яких окремих видів виробництва, робіт, професій чи посад стосується положення п. 5 зазначеного Порядку

"Пунктом 5 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв робіт професій посад і показників під час обчислення стажу роботи який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 18.11.2005 р. № 383 передбачено що у разі підтвердження за результатами атестації та висновку Державної експертизи умов праці права на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками № 1 і № 2 працівникам окремих видів виробництв робіт професій або посад які мають виражену специфіки до пільгового стажу зараховується період їхньої роботи на цьому підприємстві за який умови праці на відповідних робочих місцях не змінювалися і який встановлено наказом по підприємству чи організації про затвердження результатів проведення цієї атестації. Просимо конкретніше роз'яснити працівників яких окремих видів виробництва робіт професій чи посад стосується положення п. 5 зазначеного Порядку." Запитання по телефону "Відповідно до п. 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442 атестація проводиться ате-стаційною комісією склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству організації в строки передбачені колективним договором але не рідше одного разу на 5 років. Отже при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах для зарахування до стажу який дає право на цю пенсію певного п'ятирічного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці відповідне право впродовж цього періоду повинне бути підтверджене за результатами атестації робочих місць. П. 5 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв робіт професій посад і показників при обчисленні стажу роботи що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 18.11.2005 р. № 383 стосується лише працівників окремих видів виробництв робіт професій та посад які мають виражену специфіку авіадиспетчери водолази телефоністи міжміського телефонного зв'язку 3 2 1 класу машиністи електропоїздів метрополітену тощо атестація робочих місць за умовами праці яких проведена з урахуванням окремої Методики оцінки умов праці затвердженої МОЗ та узгодженої з Мінпраці в якій враховані всі виробничі чинники характерні саме для цих виробництв робіт професій та посад." Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО головний спеціаліст Державно'! експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 10 2006