У практичній роботі виникають неоднозначні підходи і навіть конфлікти між: місцевими підприємствами та санітарно-епідеміологічними станціями при складанні списку працівників підприємств та об'єктів водопостачання і каналізації, які підлягають обоє 'язковим профілактичним медичним оглядам, та видачі особистих медичних книжок (у постанові Кабінету Міністрів від 02.06.2004 р. № 720 тільки визначено, що це працівники, безпосередньо причетні до водопостачання, збору та очистки стічних вод, в той час як у постанові Кабінету Міністрів від 23.05.2001 р. № 559 вказувався перелік професій працівників водоочисних та каналізаційних споруд). Які конкретно працівники нашої системи підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам і чи повинні ці працівники проходити навчання з санітарного мінімуму?

"У практичній роботі виникають неоднозначні підходи і навіть конфлікти між: місцевими підприємствами та санітарно-епідеміологічними станціями при складанні списку працівників підприємств та об'єктів водопостачання і каналізації які підлягають обоє 'язковим профілактичним медичним оглядам та видачі особистих медичних книжок у постанові Кабінету Міністрів від 02.06.2004 р. № 720 тільки визначено що це працівники безпосередньо причетні до водопостачання збору та очистки стічних вод в той час як у постанові Кабінету Міністрів від 23.05.2001 р. № 559 вказувався перелік професій працівників водоочисних та каналізаційних споруд . Які конкретно працівники нашої системи підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам і чи повинні ці працівники проходити навчання з санітарного мінімуму?" В. Пальна начальник відділу охорони праці обласного комунального підприємства «Компанія «Луганськвода» "Відповідно до п. 24 Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціа-лістів видів клінічних лабораторних та інших досліджень що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів та періодичність їх проведення затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 23.07.2002 р. № 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 08.08.2002 р. за № 639/6927 на водоочисних та каналізаційних спорудах проходженню профілактичних медичних оглядів підлягають: працівники адміністрації цехів лабораторій; інженери; техніки; технічний персонал у тому числі прибиральники приміщень; робітники безпосередньо причетні до водопостачання та збору стічних вод у тому числі на суднах у залізничних вагонах літаках. Що стосується питання необхідності навчання з санітарного мінімуму то згідно із частиною другою ст. 21 Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» гігієнічні знання є обов'язковими кваліфікаційними вимогами для працівників які підлягають обов'язковим медичним оглядам а також для тих хто зазнає у виробництві сфері послуг інших галузях ризику дії небезпечних факторів." Роз`яснення: Л. НЕКРАСОВА головний лікар Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України Охорона праці № 10 2006